Računovodstvo, revizija i financije 10/2000

Porezna reforma - korak, naprijed ili...?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Računovodstvo poslovnog pripajanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Popusti pri nabavi i prodaji robe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje i računovodstveno - porezno praćenje mjenjača
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo isključive distribucije robe
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Prijava tražbine u stečajnom postupku radi naplate
Autor: Mr. sc. Josip KOS, dipl. iur.
Obračunavanje i isplata dnevnica i terenskog dodatka u zemlji i u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obilježja pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Uvjeti za priznavanje pretporeza u sustavu PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje pretporeza kod obrtnika dohodaša
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor o jamstvu
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Povrat, popravci i zamjena izvezene i uvezene robe
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Rokovi naplate potraživanja iz inozemstva
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Menadžerski ugovor
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Etički kodeks i ponašanje u poslovanju
Autor: Dr. sc. Vlado MARKOVAC
Priprema za izradu poslovnog plana
Autor: Dr. sc. Marijan CINGULA
Internet kao tržište
Autor: Zlatko GREGURIĆ