Računovodstvo, revizija i financije 12/2000

Tiskano izdanje 0,27
Web izdanje 8,99
Primjena novih poreznih zakona u 2000. i na početku 2001. godine
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Novosti u predloženom Zakonu o porezu na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Računovodstvene pripreme za godišnji obračun poslovanja i izvješćivanja za 2000.
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi prigodnih poklona
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis imovine i obveza u neprofitnim organizacijama
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR
Aktualnosti iz mjeničnog poslovanja
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Upis u registar obveznika PDV-a za 2001. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Donesene su nove izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor o prodaji
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Izvozno-uvozni postupak kod vanjske proizvodnje
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Temeljne odrednice pregovora o proširenju EU
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Due diligence postupak u trgovačkim društvima
Autor: Mr. sc. Melita VERŠIĆ
Konačni obračun plaća za 2000. godinu - porezno izravnanje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.