Računovodstvo, revizija i financije 2/2000

Hrvatskoj treba progresivna ekonomska politika
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Iskazivanje zaliha proizvodnje u bilanci za 1999.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj dijelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u građevinarstvu
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti izrade godišnjeg obračuna kod hotelijera i ugostitelja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u servisnoj i remontnoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tijekovima
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Izvješće o promjeni glavnice
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Bilješke uz financijske izvještaje 1999.
Autor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Bilješke uz financijske izvještaje 1999.
Autori: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Petar PROKLIN, dipl. oec.
Finan. i pos.izvješća za čet. tromjesječje 99. "velika" dionička društva dostavljaju VP do kraja 00
Autori: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Petar PROKLIN, dipl. oec.
Financijski učunci primjene politike amortizacije
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Konačni obračun PDV-a za 1999. godinu
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 1999. godinu - Obrazac DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što su donijele izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dopune godišnjem obračunu dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Stanje Carinske tarife na početku 2000. godine
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Prijava dohotka u svrhu ostvarivanja prava na doplatak za djecu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Podloge za izradu godišnjeg poslovnog plana
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
"Management ljudskih potencijala"
Autor: F. BAHTIJAREVIĆ-ŠIBER