Računovodstvo, revizija i financije 3/2000

Prilog operacionalizaciji Programa rada nove Vlade
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Što donosi reforma mirovinskog osiguranja
Autor: Ljiljana MARUŠIĆ, dipl. oec.
Kako do kredita u sadašnjim gospodarskim uvjetima
Autori: Dr. sc. Žarko PRIMORAC
Sanja RAPAIĆ, dipl. oec.
Godišnje statističke izvještaje za 99. poduz. predaju do 31.ožujka 00.-Novi jedin. obr. za sve pod.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravljačka izvješća o novčanim tijekovima
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Primjena storna pri ispravljanju knjiženja u glavnoj knjizi
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Povrati pogrešno i više uplaćenih poreza i drugih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prijava imovine radi oporezivanja za 2000. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Izlazak iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Volonterski rad
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ