Računovodstvo, revizija i financije 4/2000

Hrvatsko gospodrastvo za 21. stoljeće
Autor: Dr. sc. Vlado MARKOVAC
Prvi tromjesečni statistički izvještaj treba dostaviti do 20. travnja 2000.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ni nalazi revizije nisu više pouzdani
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Osobni auto. u poslovanju društva (treba li osobni auto. nabaviti privatno ili kao vl. trg. dr.)
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Odabir vozila za poduzetništvo
Autor: Sanja RAPAIĆ, dipl. oec.
Osobni automobil i porezu na promet
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zadužnica u platnom prometu
Autor: Dr. sc. Petar VUČIĆ
U uporabi je novi obrazac mjenice
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dobitak za 1999. - dopunske napomene
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Ugovor o nalogu (mandatu)
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Smanjenje temeljnog kapitala d.o.o.
Autor: Jozo ĆALETA, dipl. iur.
Novosti u obračunu poreza iz plaća od 1.travnja 2000.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.