Računovodstvo, revizija i financije 5/2000

Odnos vlasti prema stranim ulaganjima
Autor: Dr. sc. Neven CIRKVENI
Reforma platnog prometa
Autori: Dr. sc. Žarko PRIMORAC
Sanja RAPAIĆ, dipl. oec.
Izračun zarada po dionici
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ljerka CEROVIĆ
Zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ljerka CEROVIĆ
Primjena računovodstvenih standarada u izradi financijskih izvještaja malih poduzeća
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dr. sc. Jadranka DEŽELJIN
Povrat PDV-a inozemnim građanima i poduzetnicima
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena zakona o PDV-u pri statusnim promjenama te likvidaciji i stečaju
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Analiza financijske stabilnosti trgovačkog društva
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Off shore tvrtke i off shore poslovanje
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Poslovanje pekara obrtnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Nabava robe,usluga i ustupanje radova
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Ugovor o komisiji (komisionu)
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Pregled carinskih i poreznih povlastica
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Prijava staža osiguranja za 1999.godinu - tiskanica M-4P
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec. i prof.
Način unosa stvari i prava u društvo
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ