RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Razumjevanje i razrješavanje problema nelikvidnosti u Hrvatskoj

rrif - 6.2000, str. 3

Računovodstvo u primjerima iz prakse (I.)

rrif - 6.2000, str. 10

Kamate na odobrene zajmove zaposlenicima i porezne obveze

rrif - 6.2000, str. 14

Usklađivanje vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme s fer vrijednošću

rrif - 6.2000, str. 21

Priprema godišnjeg izvješća uprave za javnost

rrif - 6.2000, str. 32

Polugodišnje financijsko izvješćivanje za neprofitne organizacije

rrif - 6.2000, str. 38

Polugodišnje financijsko izvješće proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 6.2000, str. 51

Uloga revizora u izvješćivanju kompanije

rrif - 6.2000, str. 67

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.2000, str. 70

Opcijsko financiranje

rrif - 6.2000, str. 71

Financiranje komunalnih djelatnosti s osvrtom na najnovije izmjene i dopune zakona

rrif - 6.2000, str. 77

Novi europski burzovni indeksi

rrif - 6.2000, str. 81

Primjena poreznih propisa u djelatnosti autoškola

rrif - 6.2000, str. 82

koje su mjesečne obveze fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

rrif - 6.2000, str. 89

ugovor o trgovačkom zastupanju

rrif - 6.2000, str. 95

Primjena posebnih uzanci u ugostiteljstvu

rrif - 6.2000, str. 98

Postupak carinskog skladištenja

rrif - 6.2000, str. 100

Još o carinskim povlasticama

rrif - 6.2000, str. 105

Devizno poslovanje u poslovima osiguranja i reosiguranja

rrif - 6.2000, str. 107

Upravljanje rizicima banke

rrif - 6.2000, str. 113

Prestanak ugovora o radu

rrif - 6.2000, str. 121

Gospodarski razvoj svijeta i Srednje Europe u 20. stoljeću

rrif - 6.2000, str. 127

Gospodarski razvoj svijeta i Srednje Europe u 20. stoljeću

rrif - 6.2000, str. 127

Razvrstavanje i skladištenje alata u društvima proizvodno-uslužnih djelatnosti

rrif - 6.2000, str. 133

Načela poslovnog planiranja

rrif - 6.2000, str. 137

Šanse malog poduzetništva u internetskom okruženju

rrif - 6.2000, str. 142

Uvjeti za sudjelovanje hrvtaskih poduzeća u svejtskoj industriji dobavljača

rrif - 6.2000, str. 153

Novi propisi

rrif - 6.2000, str. 154

Novi propisi

rrif - 6.2000, str. 154

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 6.2000, str. 156

Aktualno iz gospodasrtva

rrif - 6.2000, str. 156

Vijesti iz Europske unije

rrif - 6.2000, str. 158

Gospodarska statistika

rrif - 6.2000, str. 160

Smanjenje doprinosa na plaće za MIO i zdravstvo

rrif - 6.2000, str. 168

Izmjena zakona o PDV-u

rrif - 6.2000, str. 168

Novosti u posebnim porezima - trošarinama

rrif - 6.2000, str. 169

Doplatak za djecu u 2000. godini

rrif - 6.2000, str. 172

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 6.2000, str. 173

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u lipnju 2000.

rrif - 6.2000, str. 178

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 6.2000, str. 180

Konformni koeficijent zateznih kamata za svibanj 2000.

rrif - 6.2000, str. 180

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u svibnju 2000.)

rrif - 6.2000, str. 181

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u svibnju 2000.)

rrif - 6.2000, str. 182

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. V. 2000. do 31. V. 2000

rrif - 6.2000, str. 183

Objava rezultata poslovanja

rrif - 6.2000, str. 184

Contents

rrif - 6.2000, str. 188
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)