Računovodstvo, revizija i financije 6/2000

Razumjevanje i razrješavanje problema nelikvidnosti u Hrvatskoj
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Prof. dr. sc. Josip DEŽELJIN
Kamate na odobrene zajmove zaposlenicima i porezne obveze
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Priprema godišnjeg izvješća uprave za javnost
Autor: Mr. sc. Tatjana HORVAT, dipl. oec.
Polugodišnje financijsko izvješćivanje za neprofitne organizacije
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Polugodišnje financijsko izvješće proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Ivana JAKIR, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Opcijsko financiranje
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Novi europski burzovni indeksi
Autor: Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Primjena poreznih propisa u djelatnosti autoškola
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
koje su mjesečne obveze fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
ugovor o trgovačkom zastupanju
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Primjena posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Ines GRKOVIĆ, dipl. iur.
Postupak carinskog skladištenja
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Još o carinskim povlasticama
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Upravljanje rizicima banke
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Prestanak ugovora o radu
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ
Razvrstavanje i skladištenje alata u društvima proizvodno-uslužnih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Načela poslovnog planiranja
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Šanse malog poduzetništva u internetskom okruženju
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Novi propisi
Autor: Prof. dr. sc. Ivan VEŽA
Izmjena zakona o PDV-u
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Doplatak za djecu u 2000. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.