Računovodstvo, revizija i financije 7/2000

Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2000. godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 2000.
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za mađuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2000.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Predujmovi poreza na dobitak u 2000., promjena visine i prijeboj dugovanja s pretplatom
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Polugodišnji statistički izvještaj sve pravne osobe dostavljaju ZAP-u do 20. srpnja 2000.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Donesene su nove izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Provedba najnovijih izmjena u oporezivanju posebnim porezima
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povećanje trgovinskih povlastica Europske unije
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Ugovor o posredovanju
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Uzimanje i davanje inozemnih kredita
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Vladine mjere i daljni gospodarski razvoj
Autor: Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Slojevitost procesa proširenja EU
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Prestanak ugovora o radu (II.)
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ
Naknade za bolovanja prema novom Pravilniku
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Business reeingineering u praksi njemačkih poduzeća
Autor: Dr. sc. Mile SADŽAK, dipl. oec.
Kvaliteta proizvoda - imperativ poslovnog usmjerenja
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Nova carinska tarifa
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Novosti u svezi s uplatom i kontrolom uplate doprinosa iz plaća i na plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.