Računovodstvo, revizija i financije 9/2000

Hrvatska i Svjetska trgovačka organizacija
Autor: Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Poslovanje i računovodstvo putničkih agencija
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Krajnji rok za predaju godišnjih izvještaja u trgovački sud je 30. rujna
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo reeksporta
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Upravljanje troškovima na temelju aktivnosti
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Porezne povlastice na području posebne državne skrbi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Autori: Ivana JAKIR, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Usporedni prikaz poreza na dobitak u 18 europskih zemalja
Autor: Mr. sc. Vladimir KOPUN, dipl. oec.
Ugovor o kontroli robe i usluga
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Određivanje radnog vremena po vrstama djelatnosti
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Reeksport - posredovanje u trgovini s inozemstvom
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Autori: Prof. dr. sc. Tanja KESIĆ
RAJH Sunčana PIRI, dipl. oec.