Računovodstvo, revizija i financije 10/2001

Web izdanje 8,99
Prodaja robe na potrošački kredit
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Devetomjesečni statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20.X.2001.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Suvremena rješenja u upravljanju troškovima
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Segmentarni pristup mjerenju uspješnosti poslovanja
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC
Utjecaj novog Zakona o porezu na dobit na realno bilanciranje
Autor: Mr. sc. Marinka GRDOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvo u primjerima iz prakse (VII.)
Autori: V. B.
D. L. G.
N. D.
Revizija osnivanja društva kapitala
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Sanacija financijske neravnoteže u bilanci
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Oporezivanje dobitka prema novim propisima (II. dio)
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Praktična primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dobitka inozemnih poduzetnika
Autor: Anica ŠOLA, dipl. oec.
Prihodi koje naplaćuje Porezna uprava
Autori: Slavica BALAŠKO, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
RRIF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najviše traže)
Uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Redovan izvozi uvoz robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Ovlasti carinskih službenika u obavljanju poslova carinskih i trošarinskih provjera
Autor: Željko DOMINIS
Aktualne izmjene u načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Autor: Ana GOJO-BRCKO, dipl. oec.
Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Europska ekonomska i monetarna unija
Autori: Prof. dr. sc. Vinko KANDŽIJA
Alen HOST
Poduzeće - pojam i značenje
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Razina razvoja kontrolinga u poslovnoj praksi u Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Ocjena ostvarenog proizvodnog programa kao podloga za optimalizaciju proizvodnje
Autor: Dr. sc. Boris BREZNIČAR
Know-how - prijenos znanja i iskustva
Autor: Mr. sc. Gordana BRČIĆ, dipl. iur.
130 malih marketinških savjeta (II. dio)
Autor: Berislav KRŽIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije
Autor: Ivan MARIČIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja