Računovodstvo, revizija i financije 11/2001

Web izdanje 8,99
Kreće mirovinska reforma
Autor: Biserka ŽALAC, dipl. iur.
Reforma platnog prometa
Autor: Sanja BORONIĆ, dipl. oec.
Računovodstveni i porezni aspekt darovanja i sponzorstva
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište manjkova i vrijednosnih usklađenja imovine u godišnjoj bilanci
Autori: Stanka BAŽULIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Rajkica MILISAVLJEVIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Skica računovodstvene obrade podataka o ulaganju u proizvodnju i o prihodovanju
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Računovodstvene isprave o troškovima u proizvodnji
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Odgovarajuće računovodstvene i druge informacije za odlučivanje (Studij primjera)
Autor: Rene MAGDALENIĆ
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Objedinjavanje računa za izvršenje naloga za plaćanje
Autor: Marijan MOKOS, dipl. iur.
Izbor instrumenata osiguranja plaćanja i njihova naplata
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Poslovni portfolio u strateškom planiranju
Autor: Doc. dr. sc. Đurđica FUČKAN
Novi program financiranja poduzetništva putem Hrvatske garancijske agencije
Autor: Veljko PAUŠ, dipl. oec.
Denominacija, zatezne kamate i izračun u DEM i kunama
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
PDV na privremeni uvoz ili izvoz opreme i brodova u poslovima najma
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Oporezivanje dohotka inozemnih rezidenata prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autor: Anica ŠOLA, dipl. oec.
RRiF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najčešće traže)
Autori: L. T. J.
LJ. M.
N. D.
Poslovanje samostalnih športaša
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radno vrijeme prodavaonica
Autor: Lidija SORIĆ, dipl. iur.
Ovlaštene banke i ugovorni mjenjači
Autor: Mr. sc. Slavica PEZER BLEČIĆ, dipl. oec.
Novi pristupi istraživanju fenomena globalizacije
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Poduzeće u globalizaciji i hrvatsko poduzetništvo
Autor: Dr. sc. Žarko PRIMORAC
Porodni dopust i nadoknada plaće prema izmijenjenim propisima
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Privremene mjere u radnom sporu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Načela i procesi u sustavu nagrađivanja
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Kako rješavati probleme i donositi odluke
Autori: Dr. sc. Majda RIJAVEC
Dr. sc. Dubravka MILJKOVIĆ
Kako je stvoren najveći trgovački lanac u SAD
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Kako segmenti elektroničkog poslovanja utječu na uspješnost tvrtke
Autor: Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije
Autori: Tatjana RUŽIĆ
A. MILER
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja