Računovodstvo, revizija i financije 12/2001

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Hrvatsko gospodarstvo - problemi i izazovi ekonomskog rasta 2001. i 2002. godini
Autor: Mr. sc. Dubravko RADOŠEVIĆ
Prelazak na euro i utjecaj na hrvatsku praksu i temeljni kapital društva
Autori: Maja BUKOVŠAK, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2001.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, ovl. rač. i ovl. rev.
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, ovl. rač.
Primjena novog Pravilnika o amortizaciji s naglaskom na jednokratni otpis kao poreznu pogodnost
Ekonomska i funkcijska klasifikacija kao osnova planiranja i izvršavanja proračuna
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Prigodni pokloni zaposlenicima - oporezivanje i knjiženje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija financijskih izvještaja u uvjetima neusklađenosti računovodstvenih propisa i propisa...
Autori: Miroslav WEISS, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Poticaji ulaganjima - kako ih ostvariti
Autor: Mirjana RADMAN-FUNARIĆ, dipl. oec.
Primjena SPACE modela u strateškom planiranju
Autor: Doc. dr. sc. Đurđica FUČKAN
Novosti u oporezivanju zabavnih igara
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravni lijekovi u poreznom postupku prema Općem poreznom zakonu
Autor: Vlatka LONČAR, dipl. iur.
Izmjene posebnih poreza - trošarina
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Oporezivanje pri uvozu osobnih automobila od 1. siječnja 2002.
Autor: Željko DOMINIS
RRiF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najčešće traže)
Autori: V. B.
L. T. J.
N. D.
Poslovanje obrtnika trgovaca
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Godišnji popis - inventura kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene Carinskog zakona
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Utjecaj globalizacijskih procesa na hrvatski bankovni sustav
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Strane direktne investicije u svjetskom gospodarstvu u 2000. godini
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Novi sustav zdravstvenog osiguranja
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Izmijenjen je Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prijava osiguranika u II. stup mirovinskog osiguranja
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Obračun mirovina prema Zakonu o mirovinskog osiguranju
Autor: Biserka ŽALAC, dipl. iur.
Radno vrijeme prodavaonica - službeno tumačenje
Konačni obračun poreza iz plaća koje nisu redovito isplaćivane u 2001. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Način popunjavanja Obrasca R-S
Autori: Anđelka BUNETA, dipl. oec.
Robert MILETIĆ, dipl. oec.
eEUROPA - informatičko društvo za sve
Autor: Mr. sc. Nikola ŽALAC
Djelovanje kompanije Virgin
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autori: A. MILER
Ivan MARIČIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja