Računovodstvo, revizija i financije

Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)
rrif - 3.2001, str. 3
Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.
rrif - 3.2001, str. 5
Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 3.2001, str. 12
Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika
rrif - 3.2001, str. 22
Godišnji obračun u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 3.2001, str. 30
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti
rrif - 3.2001, str. 40
Izvješće o novčanim tijekovima - indirektna metoda
rrif - 3.2001, str. 46
Radni nalog u obračunu poslovanja
rrif - 3.2001, str. 56
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 3.2001, str. 63
Analiza financijskih izvješća - novi postupci
rrif - 3.2001, str. 66
Postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet
rrif - 3.2001, str. 73
Novi naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice
rrif - 3.2001, str. 78
Porezno savjetništvo i u Hrvatskoj
rrif - 3.2001, str. 83
Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.
rrif - 3.2001, str. 87
Primjeri obračunavanja poreza po odbitku
rrif - 3.2001, str. 92
Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima
rrif - 3.2001, str. 94
Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj
rrif - 3.2001, str. 101
Ugovor o djelu
rrif - 3.2001, str. 107
Karnet TIR u carinskim postupcima pri međunarodnom cestovnom prometu
rrif - 3.2001, str. 109
Privremeni uvoz robe
rrif - 3.2001, str. 112
Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom
rrif - 3.2001, str. 116
Tajno društvo
rrif - 3.2001, str. 127
Valorizacija nadoknade plaće zbog bolovanja
rrif - 3.2001, str. 134
Poslovi s posebnim uvjetima rada
rrif - 3.2001, str. 139
Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)
rrif - 3.2001, str. 143
Vještine i tehnike intervjuiranja kandidata za novo zapošljavanje
rrif - 3.2001, str. 145
Novi propisi
rrif - 3.2001, str. 152
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 3.2001, str. 153
Prikaz knjige
rrif - 3.2001, str. 153
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 3.2001, str. 154
Vijesti iz Europske unije
rrif - 3.2001, str. 155
Gospodarska statistika
rrif - 3.2001, str. 159
Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
rrif - 3.2001, str. 165
Objava rezultata poslovanja
rrif - 3.2001, str. 177