Računovodstvo, revizija i financije 3/2001

Web izdanje 8,99
Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)
Autor: Mr. sc. Ante RONČEVIĆ
Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji obračun u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Izvješće o novčanim tijekovima - indirektna metoda
Autor: Maja DAMJANOVIĆ, dipl. oec.
Radni nalog u obračunu poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Analiza financijskih izvješća - novi postupci
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet
Autor: Sanja MIRKOVIĆ, dipl. iur.
Novi naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno savjetništvo i u Hrvatskoj
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.
Autor: Vlatka LONČAR, dipl. iur.
Primjeri obračunavanja poreza po odbitku
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Ugovor o djelu
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Karnet TIR u carinskim postupcima pri međunarodnom cestovnom prometu
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Privremeni uvoz robe
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Tajno društvo
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Valorizacija nadoknade plaće zbog bolovanja
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Poslovi s posebnim uvjetima rada
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vještine i tehnike intervjuiranja kandidata za novo zapošljavanje
Autori: Prof. dr. sc. Majda RIJAVEC
Dr. sc. Dubravka MILJKOVIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Prikaz knjige
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije
Autori: A. MILER
Ivan MARIČIĆ
Mr. sc. Baldo HRELJAC
Gospodarska statistika
Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
Objava rezultata poslovanja