RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Novele u radnopravnim odnosima poslodavaca i radnika

rrif - 4.2001, str. 3

Završna knjiženja poreza na dobitak za 2000. i uporaba dobitka

rrif - 4.2001, str. 11

Statističke izvještaje za I. - III. treba dostaviti ZAP-u do 20.IV.2001.

rrif - 4.2001, str. 21

Konsolidacija financijskih izvješća za 2000.

rrif - 4.2001, str. 30

Uvjeti korištenja interne temeljnice za knjiženje

rrif - 4.2001, str. 40

Računovodstvo troškova računalnog softvera

rrif - 4.2001, str. 44

Evidentiranje izdataka plaćenih s jedinstvenog računa riznice

rrif - 4.2001, str. 52

Revizija novca i kratkoročnih vrijednosnih papira

rrif - 4.2001, str. 57

Revizija poslovanja proračunskih korisnika

rrif - 4.2001, str. 61

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.2001, str. 67

Novosti u platnom prometu u zemlji

rrif - 4.2001, str. 70

Statistički modeli ranog upozorenja na poslovnu krizu

rrif - 4.2001, str. 75

Oporezivanje turističkih usluga

rrif - 4.2001, str. 81

Oporezivanje dohodaka ostvarenih povremenim radom - honorari i dr.

rrif - 4.2001, str. 88

Izračun zaštitne kamatne stope za 2000. godinu

rrif - 4.2001, str. 96

Zaštitna kamata za područja posebne državne skrbi

rrif - 4.2001, str. 102

Poslovanje obrtnika - prijevoznika

rrif - 4.2001, str. 103

Naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela

rrif - 4.2001, str. 113

Privremeni uvoz plovila nautičkog turizma u svrhu iznajmljivanja

rrif - 4.2001, str. 116

Ekonomisti u uvjetima globalizacije - u povodu 80.obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

rrif - 4.2001, str. 121

Raskid ugovora zbog neispunjenja

rrif - 4.2001, str. 129

Prijava staža osiguranja za 2000.godinu (tiskanica M-4P)

rrif - 4.2001, str. 135

Poduzetničko upravljanje poduzećem

rrif - 4.2001, str. 144

Internet i strategija marketinga u uvjetima globalizacije svjetskoga gospodarstva

rrif - 4.2001, str. 148

Novi propisi

rrif - 4.2001, str. 155

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 4.2001, str. 156

Vijesti iz Europske unije i svijeta

rrif - 4.2001, str. 157

Gospodarska statistika

rrif - 4.2001, str. 161

Poslovne obavijesti

rrif - 4.2001, str. 168
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)