Računovodstvo, revizija i financije

Novele u radnopravnim odnosima poslodavaca i radnika
rrif - 4.2001, str. 3
Završna knjiženja poreza na dobitak za 2000. i uporaba dobitka
rrif - 4.2001, str. 11
Statističke izvještaje za I. - III. treba dostaviti ZAP-u do 20.IV.2001.
rrif - 4.2001, str. 21
Konsolidacija financijskih izvješća za 2000.
rrif - 4.2001, str. 30
Uvjeti korištenja interne temeljnice za knjiženje
rrif - 4.2001, str. 40
Računovodstvo troškova računalnog softvera
rrif - 4.2001, str. 44
Evidentiranje izdataka plaćenih s jedinstvenog računa riznice
rrif - 4.2001, str. 52
Revizija novca i kratkoročnih vrijednosnih papira
rrif - 4.2001, str. 57
Revizija poslovanja proračunskih korisnika
rrif - 4.2001, str. 61
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 4.2001, str. 67
Novosti u platnom prometu u zemlji
rrif - 4.2001, str. 70
Statistički modeli ranog upozorenja na poslovnu krizu
rrif - 4.2001, str. 75
Oporezivanje turističkih usluga
rrif - 4.2001, str. 81
Oporezivanje dohodaka ostvarenih povremenim radom - honorari i dr.
rrif - 4.2001, str. 88
Izračun zaštitne kamatne stope za 2000. godinu
rrif - 4.2001, str. 96
Zaštitna kamata za područja posebne državne skrbi
rrif - 4.2001, str. 102
Poslovanje obrtnika - prijevoznika
rrif - 4.2001, str. 103
Naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela
rrif - 4.2001, str. 113
Privremeni uvoz plovila nautičkog turizma u svrhu iznajmljivanja
rrif - 4.2001, str. 116
Ekonomisti u uvjetima globalizacije - u povodu 80.obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
rrif - 4.2001, str. 121
Raskid ugovora zbog neispunjenja
rrif - 4.2001, str. 129
Prijava staža osiguranja za 2000.godinu (tiskanica M-4P)
rrif - 4.2001, str. 135
Poduzetničko upravljanje poduzećem
rrif - 4.2001, str. 144
Internet i strategija marketinga u uvjetima globalizacije svjetskoga gospodarstva
rrif - 4.2001, str. 148
Novi propisi
rrif - 4.2001, str. 155
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 4.2001, str. 156
Vijesti iz Europske unije i svijeta
rrif - 4.2001, str. 157
Gospodarska statistika
rrif - 4.2001, str. 161
Poslovne obavijesti
rrif - 4.2001, str. 168