Računovodstvo, revizija i financije 4/2001

Web izdanje 8,99
Novele u radnopravnim odnosima poslodavaca i radnika
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Završna knjiženja poreza na dobitak za 2000. i uporaba dobitka
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec.
Statističke izvještaje za I. - III. treba dostaviti ZAP-u do 20.IV.2001.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2000.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Uvjeti korištenja interne temeljnice za knjiženje
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Računovodstvo troškova računalnog softvera
Autor: Mr. sc. Eduard BARIČEVIĆ
Evidentiranje izdataka plaćenih s jedinstvenog računa riznice
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija novca i kratkoročnih vrijednosnih papira
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Revizija poslovanja proračunskih korisnika
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Novosti u platnom prometu u zemlji
Autor: Željka BARILIĆ, dipl. oec.
Statistički modeli ranog upozorenja na poslovnu krizu
Autor: Mr. sc. Krešimir ŠKELJO
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Oporezivanje dohodaka ostvarenih povremenim radom - honorari i dr.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izračun zaštitne kamatne stope za 2000. godinu
Autori: Željko FABER, dipl. oec. i ovl. rev.
Prof. dr. sc. Boško ŠEGO
Zaštitna kamata za područja posebne državne skrbi
Autor: V. B.
Poslovanje obrtnika - prijevoznika
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela
Autor: Ines GRKOVIĆ, dipl. iur.
Privremeni uvoz plovila nautičkog turizma u svrhu iznajmljivanja
Autor: Željko DOMINIS, dipl. ing.
Ekonomisti u uvjetima globalizacije - u povodu 80.obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Raskid ugovora zbog neispunjenja
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Prijava staža osiguranja za 2000.godinu (tiskanica M-4P)
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Poduzetničko upravljanje poduzećem
Autor: Prof. dr. sc. Josip DEŽELJIN
Internet i strategija marketinga u uvjetima globalizacije svjetskoga gospodarstva
Autori: Prof. dr. sc. Nataša RENKO
Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autori: A. MILER
Ivan MARIČIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti