Računovodstvo, revizija i financije 5/2001

Web izdanje 8,99
Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda
Autor: Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja
Autori: Ivan BILIĆ, dipl. oec.
Mirza KURTALIĆ, dipl. oec.
Tomislav LJUBIĆ, dipl. oec.
Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Suvremeno računovodstvo proizvodnje
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Pokazatelji suvremenog menadžerskog računovodstva u tvrtkama
Autor: Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec.
Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Mjesečni obračun rezultata poslovanja poduzeća na temelju proizvodnih radnih naloga
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Novi ispit na ovlaštene računovođe (revizore) u SAD
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Bankarske garancije u poslovnim aktivnostima
Autor: Sanja BORONIĆ, dipl. oec.
Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave
Autori: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Ugovor o građenju
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Privremeni uvoz robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Liberalizacija deviznog sustava
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Koliko nas košta odgoda mirovinske reforme
Autor: Damir LAMZA, dipl. oec.
Unos stvari i prava u društvo
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Plaće državnih službenika i namještenika
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Inozemni koncerni kupuju njemačke pivovare
Autor: Ivan MARIČIĆ
Prikaz knjige
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti