Računovodstvo, revizija i financije

Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava
rrif - 5.2001, str. 3
Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda
rrif - 5.2001, str. 11
Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja
rrif - 5.2001, str. 13
Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje
rrif - 5.2001, str. 22
Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe
rrif - 5.2001, str. 28
Suvremeno računovodstvo proizvodnje
rrif - 5.2001, str. 36
Pokazatelji suvremenog menadžerskog računovodstva u tvrtkama
rrif - 5.2001, str. 42
Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije
rrif - 5.2001, str. 48
Mjesečni obračun rezultata poslovanja poduzeća na temelju proizvodnih radnih naloga
rrif - 5.2001, str. 51
Novi ispit na ovlaštene računovođe (revizore) u SAD
rrif - 5.2001, str. 59
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 5.2001, str. 61
Bankarske garancije u poslovnim aktivnostima
rrif - 5.2001, str. 63
Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba
rrif - 5.2001, str. 67
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
rrif - 5.2001, str. 74
Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta
rrif - 5.2001, str. 80
Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave
rrif - 5.2001, str. 82
Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
rrif - 5.2001, str. 91
Ugovor o građenju
rrif - 5.2001, str. 99
Privremeni uvoz robe
rrif - 5.2001, str. 102
Liberalizacija deviznog sustava
rrif - 5.2001, str. 109
Koliko nas košta odgoda mirovinske reforme
rrif - 5.2001, str. 115
Unos stvari i prava u društvo
rrif - 5.2001, str. 119
Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
rrif - 5.2001, str. 124
Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja
rrif - 5.2001, str. 127
Plaće državnih službenika i namještenika
rrif - 5.2001, str. 128
Inozemni koncerni kupuju njemačke pivovare
rrif - 5.2001, str. 130
Prikaz knjige
rrif - 5.2001, str. 132
Novi propisi
rrif - 5.2001, str. 134
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 5.2001, str. 136
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 5.2001, str. 147
Vijesti iz Europske unije i svijeta
rrif - 5.2001, str. 149
Gospodarska statistika
rrif - 5.2001, str. 151
Poslovne obavijesti
rrif - 5.2001, str. 160