Računovodstvo, revizija i financije

Revizija pretvorbe - alibi novih zabluda
rrif - 6.2001, str. 5
Hrvatski privatizacijski promašaji i moguće promjene
rrif - 6.2001, str. 10
Računovodstveno evidentiranje podmirenja obveza i potraživanja u svjetlu izmjena deviznih promjena
rrif - 6.2001, str. 13
Računovodstveno praćenje oporezivanja prometa nekretnina
rrif - 6.2001, str. 21
Prodaja robe na veliko u tranzitu
rrif - 6.2001, str. 29
Računovodstvo troškova kvalitete
rrif - 6.2001, str. 33
Ažurnost računovodstvenih i poreznih knjiga - uvjet izvješćivanja
rrif - 6.2001, str. 38
Polugodišnje financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika u 2001.
rrif - 6.2001, str. 44
Knjigovodstveni događaji moraju biti utemeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji
rrif - 6.2001, str. 59
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 6.2001, str. 61
Zatezne kamate i valutna klauzula (u tumačenju Ministarstva financija)
rrif - 6.2001, str. 64
Postupak pribavljanja i izdavanja bankarske garancije
rrif - 6.2001, str. 70
Porezni položaj uporabe osobnih vozila u poduzetništvu
rrif - 6.2001, str. 77
Odgoda ili obročno plaćanje poreznog duga i promjena predujmova poreza na dohodak
rrif - 6.2001, str. 83
Oporezivanje dobara i usluga koje se plaćaju iz inozemnih donacija
rrif - 6.2001, str. 88
"Grabežljive cijene "(predatory pricing) - kako dokazati narušavanje tržišta
rrif - 6.2001, str. 94
Novi sustav priređivanja nagradnih igara
rrif - 6.2001, str. 98
Minimalni tehnički uvjeti u specijaliziranim i nespecijaliziranim trgovinama na malo
rrif - 6.2001, str. 101
Novosti u mjenjačkom poslovanju
rrif - 6.2001, str. 106
Poslovni rizici klijenata u kreditnim portfeljima hrvatskih banaka
rrif - 6.2001, str. 109
Pravo na godišnji odmor i njegovo korištenje
rrif - 6.2001, str. 113
Kako aktivirati unutarnje rezerve strojnih kapaciteta
rrif - 6.2001, str. 116
Ekonomija obujma u funkciji uspješnosti poslovanja
rrif - 6.2001, str. 121
Kako održati javni nastup
rrif - 6.2001, str. 128
Što je važno znati o bazama podataka?
rrif - 6.2001, str. 135
Prikaz knjige
rrif - 6.2001, str. 140
Novi propisi
rrif - 6.2001, str. 141
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 6.2001, str. 142
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 6.2001, str. 144
Vijesti iz Europske unije i svijeta
rrif - 6.2001, str. 145
Gospodarska statistika
rrif - 6.2001, str. 147
Poslovne obavijesti
rrif - 6.2001, str. 158