Računovodstvo, revizija i financije 6/2001

Web izdanje 8,99
Revizija pretvorbe - alibi novih zabluda
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Hrvatski privatizacijski promašaji i moguće promjene
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstveno evidentiranje podmirenja obveza i potraživanja u svjetlu izmjena deviznih promjena
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje oporezivanja prometa nekretnina
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja robe na veliko u tranzitu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Računovodstvo troškova kvalitete
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ažurnost računovodstvenih i poreznih knjiga - uvjet izvješćivanja
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Polugodišnje financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika u 2001.
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Knjigovodstveni događaji moraju biti utemeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji
Autor: Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Zatezne kamate i valutna klauzula (u tumačenju Ministarstva financija)
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Postupak pribavljanja i izdavanja bankarske garancije
Autor: Sanja BORONIĆ, dipl. oec.
Porezni položaj uporabe osobnih vozila u poduzetništvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgoda ili obročno plaćanje poreznog duga i promjena predujmova poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje dobara i usluga koje se plaćaju iz inozemnih donacija
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
"Grabežljive cijene "(predatory pricing) - kako dokazati narušavanje tržišta
Autor: Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Novi sustav priređivanja nagradnih igara
Autor: Anđela SESAR, dipl. iur.
Minimalni tehnički uvjeti u specijaliziranim i nespecijaliziranim trgovinama na malo
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Novosti u mjenjačkom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Poslovni rizici klijenata u kreditnim portfeljima hrvatskih banaka
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Pravo na godišnji odmor i njegovo korištenje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kako aktivirati unutarnje rezerve strojnih kapaciteta
Autor: Dr. sc. Boris BREZNIČAR
Ekonomija obujma u funkciji uspješnosti poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Kako održati javni nastup
Autori: Prof. dr. sc. Majda RIJAVEC
Dr. sc. Dubravka MILJKOVIĆ
Što je važno znati o bazama podataka?
Autor: Prof. dr. sc. Marina ČIČIN-ŠAIN
Prikaz knjige
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autori: Ivan MARIČIĆ
A. MILER
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti