Računovodstvo, revizija i financije

Uloga privatnog poslovodstva i javne administracije u suvremenom gospodarstvu
rrif - 7.2001, str. 3
Uvod u porezno knjigovodstvo
rrif - 7.2001, str. 7
Porezne pikanterije
rrif - 7.2001, str. 11
Polugodišnja financijska i druga izvješća poduzetnika
rrif - 7.2001, str. 18
I. Poduzetnici i polugodišnja financijska izvješća
rrif - 7.2001, str. 18
II. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2001. godine
rrif - 7.2001, str. 21
III. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata
rrif - 7.2001, str. 25
IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2001.god
rrif - 7.2001, str. 29
V. Polugodišnji statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20. srpnja 2001.
rrif - 7.2001, str. 47
VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija
rrif - 7.2001, str. 53
VII. Tromjesečna izvješća dioničkih društava za komisiju za vrijednosne papire
rrif - 7.2001, str. 65
Financijska izvješća na Internetu
rrif - 7.2001, str. 68
Informacije za proračun i proračunske korisnike
rrif - 7.2001, str. 74
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
rrif - 7.2001, str. 74
Priznavanje pretporeza po računima plaćenim gotovinom i PDV na beskamatne pozajmice
rrif - 7.2001, str. 84
Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj
rrif - 7.2001, str. 87
Porezni položaj dohotka od osiguranja
rrif - 7.2001, str. 91
Organiziranje igara na sreću - djelatnost klađenja
rrif - 7.2001, str. 93
Porezno jamstvo
rrif - 7.2001, str. 95
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 7.2001, str. 98
Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku
rrif - 7.2001, str. 100
Važnost bonitetnih informacija u poslovanja
rrif - 7.2001, str. 107
Zaduživanje jedinica lokalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
rrif - 7.2001, str. 110
Ugovor o prijevozu stvari
rrif - 7.2001, str. 115
Povlastice pri uvozu robe
rrif - 7.2001, str. 117
Promjene u deviznoj dokumentarnoj kontroli
rrif - 7.2001, str. 122
Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom
rrif - 7.2001, str. 124
Plaće državnih i javnih službenika i namještenika
rrif - 7.2001, str. 127
Upravljanje funkcijom revizije informacijskih sustava
rrif - 7.2001, str. 137
Problemi i vizije proizvođača pokućstva u Njemačkoj
rrif - 7.2001, str. 143
Kongresni turizam na prekretnici
rrif - 7.2001, str. 144
Novi propisi
rrif - 7.2001, str. 145
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 7.2001, str. 147
Vijesti iz Europske unije
rrif - 7.2001, str. 148
Gospodarska statistika
rrif - 7.2001, str. 152
Poslovne obavijesti
rrif - 7.2001, str. 157
Objave rezultata poslovanja
rrif - 7.2001, str. 176