Računovodstvo, revizija i financije 7/2001

Web izdanje 8,99
Uloga privatnog poslovodstva i javne administracije u suvremenom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Vlado MARKOVAC, dipl. ing.
Uvod u porezno knjigovodstvo
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Porezne pikanterije
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Polugodišnja financijska i druga izvješća poduzetnika
I. Poduzetnici i polugodišnja financijska izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2001. godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
III. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2001.god
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Polugodišnji statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20. srpnja 2001.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Tromjesečna izvješća dioničkih društava za komisiju za vrijednosne papire
Autor: Mr. sc. Ante RONČEVIĆ, dipl. oec.
Financijska izvješća na Internetu
Autor: Mr. sc. Tatjana HORVAT, dipl. oec.
Informacije za proračun i proračunske korisnike
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Priznavanje pretporeza po računima plaćenim gotovinom i PDV na beskamatne pozajmice
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj dohotka od osiguranja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Organiziranje igara na sreću - djelatnost klađenja
Autor: Anđela SESAR, dipl. iur.
Porezno jamstvo
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ
Važnost bonitetnih informacija u poslovanja
Autor: Mr. sc. Darko NESEK
Zaduživanje jedinica lokalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Autor: Branka MAUHAR, dipl. oec.
Ugovor o prijevozu stvari
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ
Povlastice pri uvozu robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Promjene u deviznoj dokumentarnoj kontroli
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Marija Magdalena ĐIDARA
Plaće državnih i javnih službenika i namještenika
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Upravljanje funkcijom revizije informacijskih sustava
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Problemi i vizije proizvođača pokućstva u Njemačkoj
Kongresni turizam na prekretnici
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objave rezultata poslovanja