Računovodstvo, revizija i financije 8/2001

Web izdanje 8,99
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije, s posebnim naglaskom na trgovački aspekt Sporazuma
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Euro u Hrvatskoj - ne sasvim strana valuta
Autor: Vedran ŠOŠIĆ, dipl. oec.
Knjiženje usluga organiziranog boravka inozemnih turista
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Računovodstveno praćenje proizvodnje s dugogodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i dr.)
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo tajnog društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Računovodstveni podatci za inkrementalnu analizu i kratkoročno odlučivanje
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC
Međunarodni računovodstveni standard 36 - smanjenje vrijednosti imovine
Autor: Dr. sc. Stanko KOŽULJ
Kodeks etike za računovođe - putevi moderne etike
Autor: Prof. dr. sc. Ljerka SCHIFFLER
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Zajam kojim se nadomješta kapital društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Mr. sc. Ivan BAŠIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Obračun i uplata (2%) sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Stjecanje zvanja poreznog savjetnika
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Oprezivanje "inozemnih usluga" u sustavu PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose najnovije izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na alkohol
Autor: LJ. M.
Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave - lokalni porezi
Autor: Aleksandra ANTOLIĆ, dipl. iur.
Fiskalna politika u Europskoj uniji
Autor: A. MILER
RRIF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najviše traže)
Zakon o obrtu je izmijenjen i dopunjen
Autor: Vesna VELIKI, dipl. iur.
Razvrstavanje i sadržaj ugostiteljskih objekata
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Pojednostavljeno razvrstavanje carinske robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Promjene u carinskim povlasticama
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Platni promet s inozemstvom
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Liberalizacija kreditiranje u devizama
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Odgovornost Hrvatske narodne banke i transparentnost njezine monetarne politike
Autor: Mr. sc. Dubravko RADOŠEVIĆ, dipl. oec.
Gospodarstvo Kine na početku 21.stoljeća
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Evidencije u području rada koje vode poslodavci
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračun plaća u 2001. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Potrebna inoviranja poslovanja
Autori: Dr. sc. Dubravka MILJKOVIĆ
Prof. dr. sc. Majda RIJAVEC
Značaj i utjecaj elektroničkih tržišta u "novoj" ekonomiji
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Milan ŠPIČEK, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autori: Ivan MARIČIĆ
Tatjana RUŽIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja