Računovodstvo, revizija i financije

Novi hrvatski mirovinski sustav
rrif - 9.2001, str. 3
Računovodstvena rješenja u zemljama EU
rrif - 9.2001, str. 6
Pripremni radovi za godišnje zaključno izvješćivanje - njemačka praksa
rrif - 9.2001, str. 16
Računovodstvo u primjerima iz prakse (VI.)
rrif - 9.2001, str. 18
Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih..
rrif - 9.2001, str. 24
Revizija dugoročne financijske imovine
rrif - 9.2001, str. 30
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 9.2001, str. 35
Novosti u provedbi platnog prometa prema novim odlukama Hrvatske narodne banke
rrif - 9.2001, str. 37
Financijsko poslovanje u komunalnom gospodarstvu
rrif - 9.2001, str. 42
Oporezivanje dobitka prema novim propisima
rrif - 9.2001, str. 46
Oporezivanje softvera prema OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakonu o porezu na dobit
rrif - 9.2001, str. 54
Primjena stope PDV-a pri plaćanju turističkih usluga kreditnom karticom
rrif - 9.2001, str. 60
Uvjerenje o kakvoći proizvoda
rrif - 9.2001, str. 64
Primjena benchmarking metode u zaštiti hrvatskih potrošača
rrif - 9.2001, str. 70
Carinski aspekt poslovanja slobodnih zona
rrif - 9.2001, str. 75
Devizna dokumentarna kontrola
rrif - 9.2001, str. 86
Uloga procesa tranzicije i strukturnih promjena u približavanju Hrvatske Europskoj uniji
rrif - 9.2001, str. 96
Zaštita manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 9.2001, str. 101
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž priznaje u povećanom trajanju - beneficirani staž
rrif - 9.2001, str. 109
Prevođenje osnovice za nadoknadu za bolovanje nakon promjene radnog vremena
rrif - 9.2001, str. 115
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika poslanih na rad u inozemstvo
rrif - 9.2001, str. 117
Primjena točke pokrića u programiranju iskorištenosti kapaciteta
rrif - 9.2001, str. 123
Upravljanje znanjem od teoretskog modela do praktičnog pristupa
rrif - 9.2001, str. 127
Korupcija i antikorupcijsko djelovanje
rrif - 9.2001, str. 133
130 malih marketinških savjeta
rrif - 9.2001, str. 138
Diferencijacija - ishodišta i primjena u elektroničkom poslovanju putem mobilnog Interneta M-busines
rrif - 9.2001, str. 142
Novi propisi
rrif - 9.2001, str. 146
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 9.2001, str. 148
Vijesti iz Europske unije i svijeta
rrif - 9.2001, str. 149
Gospodarska statistika
rrif - 9.2001, str. 153
Poslovne obavijesti
rrif - 9.2001, str. 160
Objava rezultata poslovanja
rrif - 9.2001, str. 175