Računovodstvo, revizija i financije 9/2001

Web izdanje 8,99
Novi hrvatski mirovinski sustav
Autor: Biserka ŽALAC, dipl. iur.
Računovodstvena rješenja u zemljama EU
Autor: Dr. sc. Franc KOLETNIK
Pripremni radovi za godišnje zaključno izvješćivanje - njemačka praksa
Autor: Ivan MARIČIĆ
Računovodstvo u primjerima iz prakse (VI.)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih..
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija dugoročne financijske imovine
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Novosti u provedbi platnog prometa prema novim odlukama Hrvatske narodne banke
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Financijsko poslovanje u komunalnom gospodarstvu
Autor: Ljerka MOROVIĆ-PAVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje dobitka prema novim propisima
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje softvera prema OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakonu o porezu na dobit
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Primjena stope PDV-a pri plaćanju turističkih usluga kreditnom karticom
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Uvjerenje o kakvoći proizvoda
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.
Primjena benchmarking metode u zaštiti hrvatskih potrošača
Autori: Dr. sc. Vesna BRČIĆ-STIPĆEVIĆ
Mr. sc. Sandra RENKO
Carinski aspekt poslovanja slobodnih zona
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Devizna dokumentarna kontrola
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Uloga procesa tranzicije i strukturnih promjena u približavanju Hrvatske Europskoj uniji
Autor: Dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Zaštita manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž priznaje u povećanom trajanju - beneficirani staž
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Prevođenje osnovice za nadoknadu za bolovanje nakon promjene radnog vremena
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika poslanih na rad u inozemstvo
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena točke pokrića u programiranju iskorištenosti kapaciteta
Autor: Dr. sc. Boris BREZNIČAR
Upravljanje znanjem od teoretskog modela do praktičnog pristupa
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Korupcija i antikorupcijsko djelovanje
Autor: Mr. sc. Vladimir KOPUN
130 malih marketinških savjeta
Diferencijacija - ishodišta i primjena u elektroničkom poslovanju putem mobilnog Interneta M-busines
Autori: Prof. dr. sc. Nataša RENKO
Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja