Računovodstvo, revizija i financije 1/2002

Web izdanje 8,99
Računovođe će u Beograd?
Autor: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Pripreme za izradu financijskih izvješća poduzetnika
Godišnji obračun proračunskih i neprofitnih organizacija za 2001.
Godišnji obračun troškova amortizacije za 2001. godinu
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tomo RATKOVIĆ, ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna i knjiženja proizvodne djelatnosti za 2001.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti u pripremi godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika i investitora
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun djelatnosti servisa i sličnih usluga
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna hotelijera i ugostitelja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun komunalnih i drugih društava koja primjenjuju MRS 20
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu za 2001.godinu
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Posebnosti obračuna za inozemne djelatnosti
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2001.
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo poslovanja privatnog carinskog skladišta tipa "D"
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Javnobilježničko fiducijarno osiguranje tražbina
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pripreme financijskih izvješća banaka za 2001. u kontekstu primjene MRS-a 39
Autor: Đuro VRGA, dipl. oec.
Konačni obračun PDV-a - sastavljanje obrasca PDV-K za 2001. godinu
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izrada godišnjeg obračuna i izvješća za posebne poreze - trošarine za 2001.
Autor: Katarina IVANKOVIĆ
Prijava u registar obveznika PDV-a do 15. 1. 2002. godine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Izvješćivanje o plaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) i ostale povremene...
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti o posebnim porezima - trošarinama u 2002.
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se počinju primjenjivati od 1. siječnja 2002.
Autor: Goran SIROVEC, dipl. oec.
Primjena Carinske tarife za 2002. godinu
Autor: Stanko KARAČIĆ, dipl. oec.
Uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku
Autor: Stanko KARAČIĆ, dipl. oec.
Ugovorni mjenjači - uvjeti i obveze
Autor: Đurđica JELIĆ, dipl. oec.
Ekonomika suvremenog svijeta
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Utjecaj eura na valutne klauzule i klauzule strane valute
Autor: Doc. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER
Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2001.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Plaćanje doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja u 2002. godini
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaća i sastavljanje obrasca R-S u 2002. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Plaće i nadoknade državnih službenika i namještenika
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Plaće i nadoknade službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Bill Gates - Microsoft - prednost koja se ne ispušta
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Vijesti iz RRiF-a
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja