Računovodstvo, revizija i financije

HORRS
rrif - 10.2002, str. 7
Planiranje kao tržišni koncept
rrif - 10.2002, str. 9
Računovodstvo stjecanja i prodaje poslovnog udjela u d.o.o.
rrif - 10.2002, str. 11
Računovodstvo prodaje robe u komisiji
rrif - 10.2002, str. 19
Rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
rrif - 10.2002, str. 26
Devetomjesečni statistički izvještaji dostavljaju se do 21. X. 2002.
rrif - 10.2002, str. 41
Financijska izvješćivanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske
rrif - 10.2002, str. 46
Propusti pri popunjavanju prvih financijskih izvještaja obveznika primjene proračunskog računovodstva
rrif - 10.2002, str. 47
Pripremanje računovodstvenih izvješća za upravu
rrif - 10.2002, str. 56
Zadaće i nadležnost Državnog ureda za reviziju
rrif - 10.2002, str. 64
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 10.2002, str. 69
Polica osiguranja kao specifična vrijednosnica
rrif - 10.2002, str. 75
Državne potpore u strategiji poljoprivrede i ribarstva Hrvatske
rrif - 10.2002, str. 79
Primjer izrade poslovnog plana za mala i srednja poduzeća s prikazom proširenja poslovanja
rrif - 10.2002, str. 81
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
rrif - 10.2002, str. 90
Procjena porezne osnovice
rrif - 10.2002, str. 92
Predstavljanje ovlaštenih službenika Porezne uprave
rrif - 10.2002, str. 99
Neki aspekti primjene posebnih poreza
rrif - 10.2002, str. 101
Porezna oslobođenja u sustavu njemačkog PDV-a
rrif - 10.2002, str. 106
Odgovori na pitanja iz prakse (IV.)
rrif - 10.2002, str. 113
Financijski i operativni lizing u obrtništvu
rrif - 10.2002, str. 118
Zastupanje u carinskom postupku
rrif - 10.2002, str. 128
Produženje roka naplate potraživanja iz inozemstva
rrif - 10.2002, str. 132
Novo uređenje banaka kao dioničkih društava
rrif - 10.2002, str. 139
Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja
rrif - 10.2002, str. 145
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 10.2002, str. 150
Novi propisi
rrif - 10.2002, str. 151
Poslovne obavijesti
rrif - 10.2002, str. 153
Objava rezultata poslovanja
rrif - 10.2002, str. 166