Računovodstvo, revizija i financije 10/2002

Web izdanje 8,99
HORRS
Autor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Planiranje kao tržišni koncept
Autor: Dr. sc. Branimir LOKIN
Računovodstvo stjecanja i prodaje poslovnog udjela u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Računovodstvo prodaje robe u komisiji
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
Autori: Silvija BABIĆ, arhivist
Nada DREMEL, dipl. oec.
Devetomjesečni statistički izvještaji dostavljaju se do 21. X. 2002.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Financijska izvješćivanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Propusti pri popunjavanju prvih financijskih izvještaja obveznika primjene proračunskog računovodstva
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Pripremanje računovodstvenih izvješća za upravu
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Zadaće i nadležnost Državnog ureda za reviziju
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Polica osiguranja kao specifična vrijednosnica
Autor: Mr. sc. Ivan MODRIĆ, dipl. oec.
Državne potpore u strategiji poljoprivrede i ribarstva Hrvatske
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Primjer izrade poslovnog plana za mala i srednja poduzeća s prikazom proširenja poslovanja
Autori: Dr. sc. Marijan CINGULA
Marina KLAČMER, dipl. oec.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Procjena porezne osnovice
Autori: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Predstavljanje ovlaštenih službenika Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Josip NEJAŠMIĆ
Neki aspekti primjene posebnih poreza
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Porezna oslobođenja u sustavu njemačkog PDV-a
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz prakse (IV.)
Autori: V. B.
N. D.
LJ. M.
Financijski i operativni lizing u obrtništvu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zastupanje u carinskom postupku
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Produženje roka naplate potraživanja iz inozemstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Novo uređenje banaka kao dioničkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja