Računovodstvo, revizija i financije 11/2002

Web izdanje 8,99
Dajte nam zakon jučer
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Financijski prekršaji - uskoro novo zakonsko uređenje
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Stanje pregovora o ugovorima o slobodnoj trgovini i nove liberalizacije
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Bilanca postignuća (Balanced Scorecard) u planiranju i praćenju rezultata poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Porezne pogodnosti u bilanci za 2002.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni i računovodstveni položaj najmova poslovnog prostora
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Računovodstvene predradnje godišnjem obračunu poslovanja za 2002.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Godišnji popis (inventura) s primjerima akata
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Računovodstvo proizvodnje kod obveznika primjene proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Načelo značajnosti u reviziji financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Financijska struktura i upravljanje likvidnošću
Autor: Mr. sc. Joško KOVAČ
Porezni položaj diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i ostalih stranih osoba u Hrvatskoj
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odbitak pretporeza prema njemačkom PDV-u
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja (V.)
Autori: V. B.
L. T. J.
LJ. M.
Posebne porezne olakšice za obrtnike i slobodna zanimanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Troškovi i naknade koji čine transakcijsku vrijednost robe koja se uvozi
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN HRASTNIK, dipl. oec.
Ograničenje prijenosa efektivnog novca u pošiljkama i putničkom prometu s inozemstvom
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Suvremeni pristup kvantificiranju rizika u funkciji stabilnosti bankovnog sustava
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje - primjer izrade
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Uvjeti i način ostvarivanja mirovine u I. stupu mirovinskog osiguranja
Autor: Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Informacijsko-komunikacijski sustavi - osnovica tehnološkog okruženja e-poslovanja
Autor: Dr. sc. Fjodor RUŽIĆ
Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje
Autor: Ivona VRDOLJAK, dipl. oec.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja