RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

rrif - 12.2002, str. 10

Izmjene u oporezivanju dohodaka i obračunu doprinosa

rrif - 12.2002, str. 12

Računovodstvene politike poduzetnika

rrif - 12.2002, str. 17

Knjiženje donacije kao porezno priznatog troška

rrif - 12.2002, str. 22

Kontrolno-analitički postupci u pripremi zaključnog računa

rrif - 12.2002, str. 28

Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2002, str. 68

Pravni, porezni i računovodstveni položaj prigodnih poklona

rrif - 12.2002, str. 76

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 12.2002, str. 83

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 12.2002, str. 87

Jedinstveni registar računa

rrif - 12.2002, str. 91

Poslovanje s mjenicama

rrif - 12.2002, str. 95

Osiguranje naplate potraživanja u inozemstvu

rrif - 12.2002, str. 103

Uloga stručnog povjerenstva u postupcima nabava malih vrijednosti

rrif - 12.2002, str. 107

Neka pitanja kupoprodaje društvenih stanova

rrif - 12.2002, str. 109

Porezi u svezi s dopuštenim i prekomjernim kalom, rasipom, kvarom i lomom temeljem odluka HGK

rrif - 12.2002, str. 113

Prijava u registar obveznika PDV-a

rrif - 12.2002, str. 123

Izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza

rrif - 12.2002, str. 127

Godišnji popis kod fizičkih osoba i primjena odluka Obrtničke komore

rrif - 12.2002, str. 133

Promjene u Carinskom zakonu

rrif - 12.2002, str. 140

Klauzule u međunarodnom prijevozu dobara

rrif - 12.2002, str. 144

Konačni obračun poreza iz plaća koje nisu redovito isplaćivane u 2002. godini

rrif - 12.2002, str. 147

"Operativno planiranje", prof. dr. sc. Nidžare Osmanagić Bedenik

rrif - 12.2002, str. 151

Novi Propisi

rrif - 12.2002, str. 152

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 12.2002, str. 153

Poslovne obavijesti

rrif - 12.2002, str. 154

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.2002, str. 172
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)