Računovodstvo, revizija i financije

Bilance uvjetovanih stanja
rrif - 2.2002, str. 7
Platni promet od 1. veljače napokon u bankama
rrif - 2.2002, str. 9
Nagodba o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
rrif - 2.2002, str. 14
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu
rrif - 2.2002, str. 17
I. Financijska izvješća uprave društva za 2001.
rrif - 2.2002, str. 18
Pregled međunarodnih računovodstvenih standarda
rrif - 2.2002, str. 24
II. Knjiženje razlika po inventuri i otpisu na dan 31. XII. 2001.
rrif - 2.2002, str. 25
III. Obračun članarina i obveznih davanja za 2001.
rrif - 2.2002, str. 32
IV. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4
rrif - 2.2002, str. 47
V. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2001. godinu
rrif - 2.2002, str. 61
VI. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
rrif - 2.2002, str. 66
VII. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
rrif - 2.2002, str. 88
VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2001.
rrif - 2.2002, str. 105
Euro u poslovnim knjigama i izračun dnevnica za zemlje EMU
rrif - 2.2002, str. 126
Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine
rrif - 2.2002, str. 131
Godišnji statistički izvještaj neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika za 2001.
rrif - 2.2002, str. 153
Odgovornost za prijevare i pogreške u financijskim izvješćima
rrif - 2.2002, str. 155
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 2.2002, str. 169
Novi načini izvršenja plaćanja s računa dužnika
rrif - 2.2002, str. 172
Efektivna kamatna stopa - izbor najpovoljnijeg bankovnog kredita odnosno depozita
rrif - 2.2002, str. 178
U primjeni je novi Zakon o javnoj nabavi
rrif - 2.2002, str. 182
Prijava poreza na dohodak građana za 2001. godinu
rrif - 2.2002, str. 184
Ovrha radi naplate poreznog duga
rrif - 2.2002, str. 198
Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2001. na obrascu DOH do 28. II. 2002.
rrif - 2.2002, str. 201
Prikaz ugovora o slobodnoj trgovini koji se u Hrvatskoj primjenjuju u 2002. (Liberalizacija vanjske trgovine Hrvatske)
rrif - 2.2002, str. 219
Slovne kratice i brojčane oznake u platnom prometu s inozemstvom
rrif - 2.2002, str. 224
Iskazivanje podataka na Obrascu RS
rrif - 2.2002, str. 226
Marx & Spancer - od prodaje na ulici do svjetskog imena
rrif - 2.2002, str. 231
Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća
rrif - 2.2002, str. 232
Novi propisi
rrif - 2.2002, str. 234
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 2.2002, str. 241
Vijesti iz Europske unije i svijeta
rrif - 2.2002, str. 242
Gospodarska statistika
rrif - 2.2002, str. 245
Poslovne obavijesti
rrif - 2.2002, str. 250
Objava rezultata poslovanja
rrif - 2.2002, str. 268