Računovodstvo, revizija i financije 2/2002

Web izdanje 8,99
Bilance uvjetovanih stanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Platni promet od 1. veljače napokon u bankama
Autori: Sanja BORONIĆ, dipl. oec.
Vesna ĆEBETAREVIĆ, dipl. oec.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Nagodba o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
Autor: Dr. sc. Mato CRKVENAC, ministar financija
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
I. Financijska izvješća uprave društva za 2001.
Pregled međunarodnih računovodstvenih standarda
Autor: Mr. sc. Vladimir KOPUN, ovl. rev. i ovl. rač.
II. Knjiženje razlika po inventuri i otpisu na dan 31. XII. 2001.
III. Obračun članarina i obveznih davanja za 2001.
IV. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4
V. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2001. godinu
VI. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
VII. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2001.
Euro u poslovnim knjigama i izračun dnevnica za zemlje EMU
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Godišnji statistički izvještaj neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika za 2001.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Odgovornost za prijevare i pogreške u financijskim izvješćima
Autor: Đuro KOLONIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Novi načini izvršenja plaćanja s računa dužnika
Autor: Marija LULIĆ, dipl. iur.
Efektivna kamatna stopa - izbor najpovoljnijeg bankovnog kredita odnosno depozita
Autor: Tomislav GALAC, dipl. ing.
U primjeni je novi Zakon o javnoj nabavi
Autor: Marija CVRLJE, dipl. iur.
Prijava poreza na dohodak građana za 2001. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ovrha radi naplate poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2001. na obrascu DOH do 28. II. 2002.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prikaz ugovora o slobodnoj trgovini koji se u Hrvatskoj primjenjuju u 2002. (Liberalizacija vanjske trgovine Hrvatske)
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Slovne kratice i brojčane oznake u platnom prometu s inozemstvom
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Iskazivanje podataka na Obrascu RS
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Marx & Spancer - od prodaje na ulici do svjetskog imena
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja