Računovodstvo, revizija i financije 3/2002

Web izdanje 8,99
Povećanje poreznog opterećenja kao tendencija
Autor: Akademik, prof. dr. sc. Vladimir STIPETIĆ
Provedba nekih odredbi novog Zakona o platnom prometu
Autor: Marijan MOKOS, dipl. iur.
Obveza podnošenja godišnjih statističkih izvještaja poduzetnika za 2001.
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
MRS 41 - Poljodjelstvo, primjenjivost, prednosti i nedostatci
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Đuro KOLONIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Izvješće o novčanim tijekovima
Autor: Maja DAMJANOVIĆ
Izrada konsolidiranih financijskih izvješća za povezana trgovačka društva
Autor: Mr. sc. Vlasta ROŠKA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješće o promjeni glavnice
Autor: V. B.
Poslovna analiza temeljem godišnjih financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Revizija povezanih stranaka
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Barirani ček nakon ukidanja Obrasca 45 ZAP - obračunski ček
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Javne nabave
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Je li novi sustav oporezivanja dobitka ostvario željene ciljeve
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31. 3. 2002.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Oporezivanje premija osiguranja od automobilske odgovornosti
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Obračun i plačanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2002
Autor: Mira ČEGEC
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ
Kontrola koncentracije poduzetnika prema propisima Hrvatske i Europske unije
Autor: Mr. sc. Mirna PAVLETIĆ-ZUPIĆ, dipl. iur.
Raspored i uporaba dobitka i pokriće gubitka u godišnjem obračunu banaka
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski aspekti proširenja Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Psihologija prodaje
Autori: Dr. sc. Dubravka MILJKOVIĆ
Prof. dr. sc. Majda RIJAVEC
Arbitraža umjesto sudskog postupka
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem invalidnim osobama
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Aktualnosti u obračunavanju doprinosa i poreza iz plaća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prava radnika po osnovi invalidnosti te iskazivanje podataka za njih na Obrascu R-S
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Ustrojstveno i poslovno modeliranje u uvjetima elektroničkog poslovanja i nove ekonomije
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Primjena marketinške koncepcije u jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama
Autor: Marko PALIAGA
Model poslovanja Jacka Welcha
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Gospodarska statistika
Dopunske napomene za sastavljanje Prijave poreza na dobitak za 2001.
Poslovne obavijesti