Računovodstvo, revizija i financije 6/2002

Web izdanje 8,99
Ima li profesija računovođa budućnost
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Dopunsko zdravstveno osiguranje - novi oblik osobnog osiguranja
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Određivanje vrijednosti i knjiženje zaliha sirovina i materijala
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo putničkih agencija (I. dio)
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nova generacija računovodstvenih stručnjaka
Autor: Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec.
Pokazatelji korporacijske performance s motrišta dioničara
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Polugodišnji statistički izvještaji neprofitnih proračunskih organizacija za 2002.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Područja rizika revizije financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Poticanje malog gospodarstva
Autor: Sanja ŽELINSKI MATUNEC, dipl. iur.
Ugovor o zajmu novca
Autor: Niko JAKIR, dipl. iur.
Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (I.)
Autor: Mr. sc. Darko NESEK
Prilike/neprilike koje bi euro mogao donijeti Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Fran RENKO
Objašnjenja odredbi o javnoj nabavi
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Novosti u odgodi plaćanja poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ, dipl. oec.
Naplata poreznog duga ovrhom na dionicama i udjelima u kapitalu
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz prakse (II.)
Autori: V. B.
LJ. M.
Z. K.
L. T. J.
Minimalni tehnički uvjeti za putničke agencije
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Povrat i otpust carinskog duga
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
O novom deviznom zakonu
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Europsko dioničko društvo - Societas Europaea
Autor: Mr. sc. Melita VERŠIĆ
Pravo na godišnji odmor - stjecanje i korištenje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prijedlog Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Dopunsko zdravstveno osiguranje zaposlenika u poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravljanje logističkim lancem
Autor: Prof. dr. sc. Ivan VEŽA
Analiza informacijskih potreba za poslovno upravljanje i kontrolu poslovanja poduzetnika
Autor: Dr. sc. Boris BREZNIČAR
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Informacije iz Europske unije i svijeta
Autor: Ivan MARIČIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti