Računovodstvo, revizija i financije

Dopunsko zdravstveno osiguranje - novi oblik osobnog osiguranja
rrif - 6.2002, str. 9
Određivanje vrijednosti i knjiženje zaliha sirovina i materijala
rrif - 6.2002, str. 13
Računovodstvo putničkih agencija (I. dio)
rrif - 6.2002, str. 22
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 6.2002, str. 30
Nova generacija računovodstvenih stručnjaka
rrif - 6.2002, str. 38
Pokazatelji korporacijske performance s motrišta dioničara
rrif - 6.2002, str. 42
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
rrif - 6.2002, str. 47
Polugodišnji statistički izvještaji neprofitnih proračunskih organizacija za 2002.
rrif - 6.2002, str. 61
Područja rizika revizije financijskih izvješća
rrif - 6.2002, str. 64
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 6.2002, str. 70
Poticanje malog gospodarstva
rrif - 6.2002, str. 73
Ugovor o zajmu novca
rrif - 6.2002, str. 75
Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (I.)
rrif - 6.2002, str. 79
Prilike/neprilike koje bi euro mogao donijeti Hrvatskoj
rrif - 6.2002, str. 85
Objašnjenja odredbi o javnoj nabavi
rrif - 6.2002, str. 89
Novosti u odgodi plaćanja poreza
rrif - 6.2002, str. 96
Naplata poreznog duga ovrhom na dionicama i udjelima u kapitalu
rrif - 6.2002, str. 98
Odgovori na pitanja iz prakse (II.)
rrif - 6.2002, str. 102
Minimalni tehnički uvjeti za putničke agencije
rrif - 6.2002, str. 108
Povrat i otpust carinskog duga
rrif - 6.2002, str. 112
O novom deviznom zakonu
rrif - 6.2002, str. 118
Europsko dioničko društvo - Societas Europaea
rrif - 6.2002, str. 126
Pravo na godišnji odmor - stjecanje i korištenje
rrif - 6.2002, str. 133
Prijedlog Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima
rrif - 6.2002, str. 137
Dopunsko zdravstveno osiguranje zaposlenika u poreznom sustavu
rrif - 6.2002, str. 139
Upravljanje logističkim lancem
rrif - 6.2002, str. 143
Analiza informacijskih potreba za poslovno upravljanje i kontrolu poslovanja poduzetnika
rrif - 6.2002, str. 147
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 6.2002, str. 152
Novi propisi
rrif - 6.2002, str. 155
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 6.2002, str. 158
Informacije iz Europske unije i svijeta
rrif - 6.2002, str. 160
Gospodarska statistika
rrif - 6.2002, str. 164
Poslovne obavijesti
rrif - 6.2002, str. 169