Računovodstvo, revizija i financije 8/2002

Web izdanje 8,99
Obmana
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ
Marginalije uz Prijedlog Zakona o financijskim prekršajima
Autor: Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Knjiženja gotovinskih plaćanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvo sindikata
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Računovodstvene informacije za potrebe ulagatelja i uprave
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Okvir financijskog izvješćivanja Europske unije - Četvrta direktiva
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Vrhovne revizijske institucije zemalja članica Europske unije i suradnja s Računskim sudom Europske unije
Autor: Mr. sc. Ljerka CRNKOVIĆ
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (II.)
Autor: Mr. sc. Darko NESEK
Upravljanje optimalnim zalihama u poslovanju
Autor: Dr. sc. Boris BREZNIČAR
Vjerodostojna dokumentacija kao osnova porezne evidencije
Autori: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Što donosi novi Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
Autor: Anđela SESAR, dipl. iur.
Koliko je Zakon o PDV-u u skladu sa Šestom smjernicom EU
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Izmjena radnog vremena ugostitelja u Gradu Zagrebu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Deklariranje proizvoda i uvezene robe
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Javni dug Republike Hrvatske
Autor: Nataša DUSPARA, dipl. oec.
Privremeni uvoz robe u zakup
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Naplate i plaćanje po redovnim poslovima s inozemstvom
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Prikaz djelovanja središnje banke federalnih rezervi SAD-a
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Novi zakoni koji uređuju vrijednosne papire, banke i štedno-kreditne zadruge
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Objava rezultata poslovanja
Poslovni magazin