Računovodstvo, revizija i financije 9/2002

Web izdanje 8,99
Pljuska
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Počinje primjena III. stupa mirovinskog osiguranja
Autor: Biserka ŽALAC, dipl. iur.
Što donosi novi Zakon o bankama
Autor: Đuro VRGA, dipl. oec.
Računovodstvene i poslovne kombinacije u cilju promjene bilančne strukture
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo proizvodnje temeljem ortačkog ugovora
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Podnošenje financijskih izvještaja za 2001. u sudski registar do 30.IX.2002.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Troškovna mjesta ili troškovna mjesta odgovornosti
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Vrednovanje prodajnog učinka u trgovini
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Revizija obveza prema dobavljačima
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Bilanca za 56.987 poduzetnika
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Ekonomska klasifikacija u procesu planiranja proračuna za 2003.
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Pravni lijekovi u poreznom postupku
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Priznavanje pretporeza uz gotovinsko plaćanje
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neki aspekti porezno priznatih i nepriznatih rashoda
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Mogućnost ustupa prava na povrat poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz prakse (III.)
Autori: V. B.
LJ. M.
Postupak unutarnje proizvodnje bez naplate carina
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja