Računovodstvo, revizija i financije

Hipokrizija
rrif - 10.2003, str. 11
Kad računovođe pođu u zatvor
rrif - 10.2003, str. 13
Devetomjesečni statistički izvještaji
rrif - 10.2003, str. 28
Knjiženje okvirnog kredita na računu u banci
rrif - 10.2003, str. 36
Računovodstvo virtualnih organizacija
rrif - 10.2003, str. 38
Upravljanje financijskim rizicima - evidentiranje i izvješćivanje
rrif - 10.2003, str. 46
Računovodstvene informacije o profitabilnosti proizvoda temeljene na kontribuciji
rrif - 10.2003, str. 56
Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - potvrđivanje MRS-ova
rrif - 10.2003, str. 62
Knjiženje ulaganja, rashoda i primitaka u proračunskom računovodstvu
rrif - 10.2003, str. 64
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 10.2003, str. 70
Otkud točno dolazi profit računovodstveno-revizorskim tvrtkama?
rrif - 10.2003, str. 71
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 10.2003, str. 72
Rejting kao suvremeni instrument ocjene boniteta
rrif - 10.2003, str. 74
Prognoziranje naplate potraživanja u trgovačkom društvu
rrif - 10.2003, str. 80
Poslovno planiranje (predviđanje) uporabom regresijske analize
rrif - 10.2003, str. 85
Dokazivanje sposobnosti u postupku javne nabave
rrif - 10.2003, str. 89
Porezne pogodnosti u 2003. za trgovačka društva
rrif - 10.2003, str. 92
Plaćanje PDV-a kod nenaplaćenih izvoznih isporuka
rrif - 10.2003, str. 101
Porezne olakšice obrtnika i fizičkih osoba u 2003. godini
rrif - 10.2003, str. 102
Odgovori na pitanja iz prakse (III.)
rrif - 10.2003, str. 105
Postupak privremenog uvoza i izvoza robe na ATA karnet
rrif - 10.2003, str. 109
Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 10.2003, str. 112
Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima
rrif - 10.2003, str. 114
Plaćanje i naplata u devizama u zemlji te u kunskoj i stranoj gotovini i čekovima
rrif - 10.2003, str. 117
Agenda 2010 - reforma gospodarskog i socijalnog sustava Njemačke
rrif - 10.2003, str. 122
Novosti u stečajnom postupku
rrif - 10.2003, str. 126
Naknade plaća za bolovanje i porodni dopust
rrif - 10.2003, str. 135
Izvješća o plaćama i drugim primitcima prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
rrif - 10.2003, str. 146
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 10.2003, str. 157
Novi propisi
rrif - 10.2003, str. 159
Poslovne obavijesti
rrif - 10.2003, str. 162
Objava rezultata poslovanja
rrif - 10.2003, str. 188