Računovodstvo, revizija i financije 10/2003

Web izdanje 8,99
Hipokrizija
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Kad računovođe pođu u zatvor
Devetomjesečni statistički izvještaji
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Knjiženje okvirnog kredita na računu u banci
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Računovodstvo virtualnih organizacija
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Upravljanje financijskim rizicima - evidentiranje i izvješćivanje
Autor: Dr. sc. Jožko PETERLIN
Računovodstvene informacije o profitabilnosti proizvoda temeljene na kontribuciji
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - potvrđivanje MRS-ova
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Knjiženje ulaganja, rashoda i primitaka u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Otkud točno dolazi profit računovodstveno-revizorskim tvrtkama?
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Rejting kao suvremeni instrument ocjene boniteta
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Prognoziranje naplate potraživanja u trgovačkom društvu
Autor: Mr. sc. Berislav BOLFEK, dipl. oec.
Poslovno planiranje (predviđanje) uporabom regresijske analize
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Dokazivanje sposobnosti u postupku javne nabave
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Porezne pogodnosti u 2003. za trgovačka društva
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje PDV-a kod nenaplaćenih izvoznih isporuka
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Porezne olakšice obrtnika i fizičkih osoba u 2003. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse (III.)
Autori: V. B.
LJ. M.
N. D.
Postupak privremenog uvoza i izvoza robe na ATA karnet
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Plaćanje i naplata u devizama u zemlji te u kunskoj i stranoj gotovini i čekovima
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Agenda 2010 - reforma gospodarskog i socijalnog sustava Njemačke
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Naknade plaća za bolovanje i porodni dopust
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješća o plaćama i drugim primitcima prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
Autor: Tomo ŠNAJDER
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja