Računovodstvo, revizija i financije 11/2003

Web izdanje 8,99
Prijedlog Uredbe o izmjeni načina plaćanja doprinosa za određene osobe
Gdje je Zakon o računovodstvu?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Knjiženje poslovnih događaja u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zamjene dobara jamstvenom roku
Autor: Mr. sc. Vlasta ROŠKA, dipl. oec. i ovl. rač.
Razlučivanje vrijednosti kupljene nekretnine na zemljište i građevinu izgrađenu do 1. 1. 1998.
Autor: Zlatko BAKIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvene pripreme za obračun poslovanja i financijsko izvješćivanje poduzetnika za 2003.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Godišnji popis (inventura) s primjerima akata
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Revizija potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Pripremne aktivnosti za donošenje razvojno-investicijskih odluka
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Plaćanje spomeničke rente
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Doprinosi za primitke od povremene samostalne djelatnosti koji se ostvare izravno iz inozemstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zapisnik kao temelj u porezno-upravnom nadzoru (na primjeru PDV-a)
Autor: Mr. sc. Josip NEJAŠMIĆ
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Poljoprivrednici u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja
Autor: Tomo ŠNAJDER
Primjena nekih odredaba Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Gospodarske carinske povlastice prema Uredbi o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Prikupljanje podataka o stanju inozemnog duga
Autor: Ankica KAČAN, dipl. oec.
Statističko istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Podatci (šifre) pri popunjavanju obrazaca platnog prometa s inozemstvom
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izazovi i iskušenja usvajanja i primjene "Bazela II." za hrvatski bankovni i gospodarski sustav
Autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Primjena revidirane "Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD-2002."
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Globalizacija i ekonomska politika
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Promjene u Zakonu o zaštiti na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje najviše mirovine
Autor: Stipe GOJEVIĆ, dipl. oec.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja