Računovodstvo, revizija i financije 12/2003

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Troškovi prigodnih poklona zaposlenicima za predstojeće blagdane
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dodane vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Obračun amortizacije za računovodstvene i porezne potrebe
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća
Autori: Mr. sc. Filip BREKALO, dipl. oec. i ovl. rev.
Ivan ČEVIZOVIĆ, dipl. oec.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Reaktivno upravljanje poslovnom krizom
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
RRiF-ovi porezni savjeti
Godišnji popis - inventura kod fizičkih osoba
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezne olakšice pri utvrđivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja u 2003. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Isplativost prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Promjena načina oporezivanja kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Autor: Tomo ŠNAJDER
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo od 1. siječnja 2004.
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Pregled provedbenih propisa Zakona o deviznom poslovanju
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Teškoće u održavanju sadašnjih kriterija Pakta o stabilnosti i rastu u EU
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Primjena izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima od 1. I. 2004.
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Konačni obračun isplaćenih plaća u 2003. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kako zatražiti povrat preplaćenih doprinosa
Upravljanje identitetom - imperativ suvremenog poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja