Računovodstvo, revizija i financije

Uvodnik
rrif - 12.2003, str. 9
Troškovi prigodnih poklona zaposlenicima za predstojeće blagdane
rrif - 12.2003, str. 11
Računovodstvo dodane vrijednosti
rrif - 12.2003, str. 18
Obračun amortizacije za računovodstvene i porezne potrebe
rrif - 12.2003, str. 26
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
rrif - 12.2003, str. 32
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
rrif - 12.2003, str. 76
Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća
rrif - 12.2003, str. 83
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 12.2003, str. 87
Reaktivno upravljanje poslovnom krizom
rrif - 12.2003, str. 89
Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a
rrif - 12.2003, str. 100
RRiF-ovi porezni savjeti
rrif - 12.2003, str. 108
Godišnji popis - inventura kod fizičkih osoba
rrif - 12.2003, str. 112
Porezne olakšice pri utvrđivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja u 2003. godini
rrif - 12.2003, str. 119
Isplativost prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
rrif - 12.2003, str. 125
Promjena načina oporezivanja kod obrtničkih djelatnosti
rrif - 12.2003, str. 129
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
rrif - 12.2003, str. 134
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo od 1. siječnja 2004.
rrif - 12.2003, str. 135
Pregled provedbenih propisa Zakona o deviznom poslovanju
rrif - 12.2003, str. 138
Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja
rrif - 12.2003, str. 141
Teškoće u održavanju sadašnjih kriterija Pakta o stabilnosti i rastu u EU
rrif - 12.2003, str. 148
Primjena izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima od 1. I. 2004.
rrif - 12.2003, str. 150
Konačni obračun isplaćenih plaća u 2003. godini
rrif - 12.2003, str. 157
Kako zatražiti povrat preplaćenih doprinosa
rrif - 12.2003, str. 161
Upravljanje identitetom - imperativ suvremenog poslovanja
rrif - 12.2003, str. 162
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 12.2003, str. 167
Novi propisi
rrif - 12.2003, str. 169
Poslovne obavijesti
rrif - 12.2003, str. 174
Objava rezultata poslovanja
rrif - 12.2003, str. 194