Računovodstvo, revizija i financije 2/2003

Web izdanje 8,99
Možemo li biti normalni
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa i poreza na dohodak
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje dohodaka od imovine i imovinskih prava od 1. I. 2003.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zaključni obračun, financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2002. godinu (II. dio)
I. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance malih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dobitak za 2002.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Posebnosti zaključnog obračuna zaliha u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
V. Posebnosti godišnjeg obračuna servisa i sličnih usluga
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
VI. Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
VII. Posebnosti zaključnog obračuna komunalnih i drugih društava koja ostvaruju potpore
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
VIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
IX. Posebnosti zaključnog računa u graditeljstvu
Autori: Zlatko BAKIĆ, dipl. oec.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2002. godinu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2002. godinu
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Okružnica o financijskim izvještajima
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2003. i obračun za 2002.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija poslovanja neprofitnih organizacija
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Konačni obračun PDV-a za 2002. godinu
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2002. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene Pravilnika o porezu na dohodak
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Carinska tarifa
Autor: Dubravka BEGOVIĆ, dipl. inž.
Izvršavanje Državnog proračuna za 2003.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kreditiranje malog obiteljskog poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh"
Autor: Jasminka MARKOVIĆ, dipl. iur.
Trošak kapitala i kako ga odrediti
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Iskazivanje podataka na Obrascu RS u 2003. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješćivanje porezne uprave o plaćenim doprinosima porezu na dohodak i prirezu (Obrazac ID, IDD i IDD-1)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja