RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zašto obrazovati odrasle

rrif - 3.2003, str. 5

Novi statistički izvještaji trgovačkih društava za 2002. i 2003.

rrif - 3.2003, str. 7

Fleksibilnost u radnim odnosima - predložene promjene u Zakonu o radu

rrif - 3.2003, str. 9

O čimbenicima koji utječu na približavanje Hrvatske EU

rrif - 3.2003, str. 15

Republika Hrvatska - članica CEFTA-e

rrif - 3.2003, str. 17

Izvješće o novčanim tijekovima

rrif - 3.2003, str. 19

Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice)

rrif - 3.2003, str. 26

Bilješke uz financijska izvješća i računovodstvene politike

rrif - 3.2003, str. 27

Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 3.2003, str. 35

Posebnosti obračuna za inozemne djelatnosti

rrif - 3.2003, str. 47

Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća

rrif - 3.2003, str. 54

Nepravilnosti u financijskim izvještajima za proračunsku godinu 2002. i financijski izvještaji proračunskog računovodstva za prvo tromjesečje 2003.

rrif - 3.2003, str. 66

Jednokratni otpis kao stavka porezne i računovodstvene razlike

rrif - 3.2003, str. 76

Analitički postupci u fazi prikupljanja dokaza i izrade radne dokumentacije revizora

rrif - 3.2003, str. 78

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2003, str. 84

Koliko je čvrsta povezanost računovodstva, revizije i procjene

rrif - 3.2003, str. 88

Usklađivanje sredstava i izvora osiguravateljskih društava

rrif - 3.2003, str. 92

Preknjiženja pogrešnih i povrat više uplaćenih poreza i drugih javnih prihoda

rrif - 3.2003, str. 96

Prijava podataka o imovini za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2003. godinu

rrif - 3.2003, str. 106

Priređivanja nagradnih igara

rrif - 3.2003, str. 110

Provedba carinskog nadzora u slobodnim zonama

rrif - 3.2003, str. 116

Forfaiting i factoring u izvozu

rrif - 3.2003, str. 124

Mjerenje operativnog rizika u bankama

rrif - 3.2003, str. 126

Zastara potraživanja

rrif - 3.2003, str. 129

Primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo

rrif - 3.2003, str. 139

Iskazivanje podataka na Obrascu ID

rrif - 3.2003, str. 145

Novi propisi

rrif - 3.2003, str. 152

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2003, str. 154

Poslovne obavijesti

rrif - 3.2003, str. 156
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)