Računovodstvo, revizija i financije 3/2003

Web izdanje 8,99
Zašto obrazovati odrasle
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Novi statistički izvještaji trgovačkih društava za 2002. i 2003.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Fleksibilnost u radnim odnosima - predložene promjene u Zakonu o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
O čimbenicima koji utječu na približavanje Hrvatske EU
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Republika Hrvatska - članica CEFTA-e
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Izvješće o novčanim tijekovima
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Bilješke uz financijska izvješća i računovodstvene politike
Autor: Đuro KOLONIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti obračuna za inozemne djelatnosti
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Nepravilnosti u financijskim izvještajima za proračunsku godinu 2002. i financijski izvještaji proračunskog računovodstva za prvo tromjesečje 2003.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Jednokratni otpis kao stavka porezne i računovodstvene razlike
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Analitički postupci u fazi prikupljanja dokaza i izrade radne dokumentacije revizora
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Koliko je čvrsta povezanost računovodstva, revizije i procjene
Autor: Dr. sc. Vladimir LASIĆ
Usklađivanje sredstava i izvora osiguravateljskih društava
Autor: Mr. sc. Ivan MODRIĆ, dipl. oec.
Preknjiženja pogrešnih i povrat više uplaćenih poreza i drugih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prijava podataka o imovini za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2003. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Priređivanja nagradnih igara
Autor: Anđela SESAR, dipl. iur.
Provedba carinskog nadzora u slobodnim zonama
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Forfaiting i factoring u izvozu
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Mjerenje operativnog rizika u bankama
Autor: Dražen RUŽIĆ, dipl. oec.
Zastara potraživanja
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Iskazivanje podataka na Obrascu ID
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti