Računovodstvo, revizija i financije 4/2003

Web izdanje 8,99
Povratak SDK?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Godišnji financijski izvještaj za 2002.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tromjesečni statistički izvještaji siječanj - ožujak 2003.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Dobitak i gubitak u bilanci za 2002. i postupci u 2003.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Ustroj računovodstvene evidencije troškova poboljšanja kvalitete
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Konsolidirana financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - od direktiva do uredbe
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Izvješća menadžerskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC
Knjiženje prodaje stanova, nabave dugotrajne imovine uz plaćanje predujma i nadoknada plaća za vrijeme bolovanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Softverski alati za prikupljanje dokaza prilikom revizije informacijskih sustava
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Financiranje razvoja turizma u malom poduzetništvu za 2003.
Autor: Mr. sc. Ana VINCENT-ŠEPIĆ
EV metoda - financijsko praćenje projekata
Autor: Mr. sc. Stipe BALJKAS
Dr. Ivo Belin (1891. - 1975.) - zaboravljeni iznimni financijski stručnjak
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Dodatni kriteriji kod javnih nabava s minimalnim udjelom cijene - 70%
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Propisi o porezu na dobitak i temeljna financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Porezna osnovica u sustavu njemačkog PDV-a
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Državne potpore i tržišno natjecanje
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Reeksport
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Kapitalni transferi u Hrvatskoj
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Umirovljenici i nezaposleni u svojstvu članova uprave
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prijava staža osiguranja i podataka za utvrđivanje mirovinske osnovice na tiskanici M-4P za 2002. godinu
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Poduzetnička plaća, stipendije i primitci ostvareni po ugovoru o djelu u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti