Računovodstvo, revizija i financije 5/2003

Web izdanje 8,99
Crna tinta
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Uporaba vlastitih dobara i usluga za potrebe trgovačkog društva - Kritički osvrt na iskazivanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Prednosti i manjkavosti nekih suvremenih računovodstvenih metoda
Autor: Dr. sc. Marko HOČEVAR
Računovodstvo putničkih agencija (II. dio)
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Troškovi službenog puta vanjskih suradnika
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizijski dokaz
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nabava i evidentiranje dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uključivanje poljoprivrednika u gospodarski sustav i mogući problemi u praksi
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Suvremeni pravci provođenja stečaja u Europskoj uniji
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude kod javnih nabava primjenom dodatnih kriterija s udjelom cijene - 80%
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Autorska djela u poreznopravnom smislu
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Neka pitanja dvostrukog oporezivanja dividendi i udjela u dobitku
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje ARBUTINA
Unutarnja proizvodnja kooperanata bez PDV-a - izmjena Pravilnika
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz prakse (I.)
Autori: V. B.
N. D.
Posluživanje bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Poslovni prostor kao uvjet za obavljanje gospodarskih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Carinske i porezne povlastice
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Devizni prekršaji
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sprječavanje pranja novca - uvjet za integracijske procese
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Zaštita poslovne tajne i godišnji financijski izvještaji
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Obrazovanje uz rad i karijera
Autor: Dr. sc. Sveto MARUŠIĆ
Osvrt na izmijenjene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Zaštita na radu - primjer pravilnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Isplata više plaća u jednom mjesecu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Zatezne kamate po izravnom postupku
Autor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Objava rezultata poslovanja