Računovodstvo, revizija i financije 6/2003

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Obveze trgovaca u zaštiti potrošača
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Prodaja putem pokretnih prodavača
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi održavanja i popravaka dugotrajne materijalne imovine
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Troškovi prehrane zaposlenika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Metode rasporeda troškova u upravljačkom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Kontrola i povezanost nekih financijskih izvještaja, ovrhe i jamstva
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novi obrasci naloga plaćanja
Autor: Martina ETLINGER, dipl. oec.
Pribavljanje kredita na temelju adekvatnog investicijskog projekta
Autor: Krešimir KRIŠTO, dipl. oec.
Aktualna pitanja ovršne naplate
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Građani, iznajmljivači stanova, soba i postelja u poreznom sustavu
Autori: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezne stope u sustavu njemačkog PDV-a
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Poslovanje samostalnih športaša
Autor: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Izračun cijene i potpore pri otkupu mlijeka od obiteljskih gospodarstava
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Državne potpore i tržišno natjecanje
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Carinske i porezne povlastice (II.)
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Predložene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnji odmor - realizacija prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utjecaj primitaka od honorara na visinu mirovine
Autor: Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Regres za godišnji odmor
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Plaće, naknade i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti