Računovodstvo, revizija i financije 8/2003

Web izdanje 8,99
Treći čovjek
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Troškovi ambalaže u trgovini na malo, predračuni i radni nalozi za usluge, te kamate na predujmove - Primjena Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo u funkciji mjerenja bogatstva za dioničare
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Pregled nekih metoda i postupaka upravljanja troškovima
Autori: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Marina KLAČMER, dipl. oec.
Primjena novog Zakona o proračunu
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Priprema proračuna za 2004.
Autor: Zorica LUČIĆ, dipl. oec.
Mjerenje uspješnosti u hrvatskom javnom sektoru
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Proces upravljanja krizom - poslovni i financijski preokret
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Upravljanje naplatom potraživanja (osvrt na osiguravateljstvo)
Autor: Mr. sc. Ivan MODRIĆ, dipl. oec.
Dokumentacijska osnova za ovršnu naplatu tražbine
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Izbor najpovoljnije ponude za osiguranje imovine
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Životna osiguranja i porez na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rješavanje financijskih sporova u Njemačkoj
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Poljoprivrednici (obiteljska gospodarstva) i zadruge u poreznom sustavu
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Obvezni doprinosi samostalnih umjetnika
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Uvjeti prodaje prema Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Carinska skladišta
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Doneseni su novi podzakonski akti temeljem novog Zakona o deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Nova Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Zakonodavni okvir tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Kućne pomoćnice i druge osobe zaposlene u kućanstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene i dopune ZTD-a
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja