Računovodstvo, revizija i financije 9/2003

Web izdanje 8,99
Tržište kapitala - sloboda ili po diktatu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Promjene u radnim odnosima
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Neke novosti Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
Autor: Božidar BARIČEVIĆ, dipl. iur.
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća za 2002. više se ne predaju Trgovačkom sudu
Autor: V. B.
Računovodstvo najmova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Dnevnice, terenski dodatak i naknade za odvojeni život u zemlji
Autori: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene informacije za upravljanje ovisnim poduzećima u drugim zemljama
Autori: Dr. sc. Marko HOČEVAR
Mr. sc. Maja ZAMAN
Mr. sc. Simon ČADEŽ
Upoznavanje poslovanja društva u procesu revizije financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Instrumenti analize i ocjene boniteta
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Financiranje i razvitak malog gospodarstva (SME sektor)
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Oporezivanje prometa nekretnina
Autor: Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Porezne obveze građana u prometu više nekretnina
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obustava i odgoda ovrhe u naplati poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Porezni položaj potpora u poljoprivredi
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Novosti u politici zaštite tržišnog natjecanja
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Mrežni marketing i suvremena tehnologija
Autori: Prof. dr. sc. Marija TOMAŠEVIĆ LIŠANIN
Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Dr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Inspekcijski nadzor i prekršaj prema Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ, dipl. oec.
Carinski aspekt zaštite prava intelektualnog vlasništva
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
O odlukama iz deviznog poslovanja
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Interna revizija u bankama te odnos revizije i supervizije
Autor: Dražen RUŽIĆ, dipl. oec.
Dionička društva na tržištu vrijednosnih papira
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Claudio Privitera: Podrijetlo i razvitak računovodstvene misli
Autor: Prof. dr. sc. Pavao RAVLIĆ
Izvođenje programa "Ovlašteni računovođa" u listopadu 2003.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja