Računovodstvo, revizija i financije 1/2004

Web izdanje 8,99
Je li računovodstvo u krizi
Autor: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Konačni obračuni i knjiženja u računovodstvu poduzetnika za 2003.
I. Obračun i knjiženje inventurnih razlika i rashoda za 2003.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
II. Konačni obračun troškova amortizacije za 2003.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
III. Konačni obračun članarina i doprinosa za 2003. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Troškovi u 2003. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2003.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2003.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Godišnji obračuni i knjiženja vezani uz iskazivanje zaliha proizvodnje
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
VIII. Posebnosti godišnjeg obračuna i neka zaključna knjiženja u poljoprivredi i zadrugarstvu za 2003.
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
IX. Zaključna knjiženja i obračunske posebnosti uslužne djelatnosti servisa, popravaka, rekonstrukcija i sl.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
X. Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
XI. Posebnosti u zaključnim knjiženjima u djelatnosti graditeljstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
XII. Zaključna knjiženja u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popisi kod proračuna i njihovih korisnika
Autor: Josip MECNER, dipl. oec.
Nadoknade plaća za bolovanja iznad 42 dana
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Kontrolni postupci i zaključna knjiženja u svezi s godišnjim obračunom u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Obračun amortizacije kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripreme za godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun banaka za 2003. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.
Gubitak i revizija poslovanja društva
Autor: Mr. sc. Ivan BAŠIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ
Kako koristiti zadužnicu
Autor: Marija LULIĆ, dipl. iur.
Javna nabava novčanog kredita
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Obvezna godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2003.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješćivanje Porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i povremeno isplaćenih primitaka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Novosti o izvješćivanju u knjizi poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Nadzorna knjiga od 1. siječnja 2004.
Autor: Vesna GOLUŽA, dipl. oec.
Uredba za provedbu Carinskog zakona
Autori: Željko JAKŠIĆ, dipl. iur.
Tonka JOKIĆ, dipl. oec.
Osnovice za obvezna osiguranja u 2004. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja