Računovodstvo, revizija i financije

Sve novo tek zaborav jest
rrif - 10.2004, str. 9
Računovodstvo obračunskih plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga)
rrif - 10.2004, str. 11
Mjerenje profitabilnosti kupaca
rrif - 10.2004, str. 20
Računovodstvene informacije kao podloga upravljanja društvom
rrif - 10.2004, str. 26
Planiranje u zdravstvenim ustanovama
rrif - 10.2004, str. 30
Izmjene u načinu popunjavanja Obrasca OBVEZE za korisnike državnog proračuna
rrif - 10.2004, str. 38
Gotovinski promet i poticanje zapošljavanja
rrif - 10.2004, str. 41
Revizije prema ZTD-u
rrif - 10.2004, str. 44
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 10.2004, str. 54
Ocjenjivanje i kategorizacija dobavljača
rrif - 10.2004, str. 56
Bazel II. i rejting - konzekvencije za poslovnu praksu
rrif - 10.2004, str. 59
Planiranje i kontroling
rrif - 10.2004, str. 66
Kontroling nabave
rrif - 10.2004, str. 70
Dvostupanjski postupak nadmetanja
rrif - 10.2004, str. 79
Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno plaćene porezne obveze
rrif - 10.2004, str. 80
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
rrif - 10.2004, str. 88
Značajna dvojba glede gubitka pretporeza u slučaju pripajanja
rrif - 10.2004, str. 92
Porezi u praksi
rrif - 10.2004, str. 97
Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti
rrif - 10.2004, str. 100
Minimalni tehnički i drugi uvjeti u trgovini na veliko i malo i trgovačkim društvima nakon 1. 1. 2004.
rrif - 10.2004, str. 110
Uvjeti obavljanja trgovine kemikalijama
rrif - 10.2004, str. 116
Obilježavanje brašna evidencijskim markicama
rrif - 10.2004, str. 118
Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog pošiljatelja
rrif - 10.2004, str. 123
Gotovina i prijenosi imovine u poslovanju s inozemstvom
rrif - 10.2004, str. 129
HUB 2 - Novi obrazac za podnošenje čekova na naplatu
rrif - 10.2004, str. 135
Provjera osposobljenosti poslodavca ili njegova ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu
rrif - 10.2004, str. 137
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca
rrif - 10.2004, str. 140
Usklađenje s izmjenama i dopunama ZTD-a do 31. prosinca 2004.
rrif - 10.2004, str. 147
Prihvaćen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
rrif - 10.2004, str. 150
Odlazak u mirovinu, pomoć za školovanje i nadoknada štete
rrif - 10.2004, str. 153
Obračunavanje i plaćanje doprinosa za beneficirani staž
rrif - 10.2004, str. 154
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 10.2004, str. 160
Novi propisi
rrif - 10.2004, str. 161
Poslovne obavijesti
rrif - 10.2004, str. 163
Objava rezultata poslovanja
rrif - 10.2004, str. 185