Računovodstvo, revizija i financije 10/2004

Web izdanje 8,99
Sve novo tek zaborav jest
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvo obračunskih plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mjerenje profitabilnosti kupaca
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Računovodstvene informacije kao podloga upravljanja društvom
Autor: Doc. dr. sc. Ladislav MIKO
Planiranje u zdravstvenim ustanovama
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Izmjene u načinu popunjavanja Obrasca OBVEZE za korisnike državnog proračuna
Gotovinski promet i poticanje zapošljavanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizije prema ZTD-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ocjenjivanje i kategorizacija dobavljača
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Bazel II. i rejting - konzekvencije za poslovnu praksu
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Planiranje i kontroling
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
Kontroling nabave
Autor: Prof. dr. sc. Vilim FERIŠAK
Dvostupanjski postupak nadmetanja
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno plaćene porezne obveze
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Gordana MARIĆ, dipl. oec.
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Značajna dvojba glede gubitka pretporeza u slučaju pripajanja
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Porezi u praksi
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalni tehnički i drugi uvjeti u trgovini na veliko i malo i trgovačkim društvima nakon 1. 1. 2004.
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Uvjeti obavljanja trgovine kemikalijama
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Obilježavanje brašna evidencijskim markicama
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog pošiljatelja
Autor: Melita BELAVIĆ, dipl. oec.
Gotovina i prijenosi imovine u poslovanju s inozemstvom
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
HUB 2 - Novi obrazac za podnošenje čekova na naplatu
Autor: Martina ETLINGER, dipl. oec.
Provjera osposobljenosti poslodavca ili njegova ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Usklađenje s izmjenama i dopunama ZTD-a do 31. prosinca 2004.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prihvaćen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autor: Edi SARAJLIĆ
Odlazak u mirovinu, pomoć za školovanje i nadoknada štete
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračunavanje i plaćanje doprinosa za beneficirani staž
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja