Računovodstvo, revizija i financije 11/2004

Web izdanje 8,99
Poštovane čitateljice i čitatelji
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Kalkulacije i knjiženja u trgovini na veliko
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Predrag PRICA, dipl. inž. el.
Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36
Autor: Mr. sc. Ivica PERVAN, dipl. oec.
Ocjena učinkovitosti uprave društva
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Nadoknada sredstava isplaćenih za bolovanje iznad 42 dana kod proračunskih korisnika državnog proračuna
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Dječji vrtići (I. dio)
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Potvrda - konfirmacija usklađenja tražbina i obveza
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Donošenje odluke o dividendama
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Put do uspjeha - produktivnost ili preopterećenost?
Autor: Dr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
Autori: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oblici poreznih prekršaja
Autor: Darko AUGUSTINOVIĆ, dipl. oec.
Devizno poslovanje u praksi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Carinski postupak privremenog uvoza i izvoza robe
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Šifre u platnom prometu s inozemstvom
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Primjena propisa o radu i u svezi s radom
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Benedikt Kotruljević: De navigatione
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja