Računovodstvo, revizija i financije

Poštovane čitateljice i čitatelji
rrif - 11.2004, str. 9
Kalkulacije i knjiženja u trgovini na veliko
rrif - 11.2004, str. 11
Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.
rrif - 11.2004, str. 20
Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva
rrif - 11.2004, str. 32
Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36
rrif - 11.2004, str. 41
Ocjena učinkovitosti uprave društva
rrif - 11.2004, str. 45
Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje
rrif - 11.2004, str. 51
Nadoknada sredstava isplaćenih za bolovanje iznad 42 dana kod proračunskih korisnika državnog proračuna
rrif - 11.2004, str. 66
Dječji vrtići (I. dio)
rrif - 11.2004, str. 68
Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
rrif - 11.2004, str. 78
Potvrda - konfirmacija usklađenja tražbina i obveza
rrif - 11.2004, str. 80
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 11.2004, str. 85
Donošenje odluke o dividendama
rrif - 11.2004, str. 87
Put do uspjeha - produktivnost ili preopterećenost?
rrif - 11.2004, str. 92
Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave
rrif - 11.2004, str. 94
Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
rrif - 11.2004, str. 96
Oblici poreznih prekršaja
rrif - 11.2004, str. 102
Devizno poslovanje u praksi
rrif - 11.2004, str. 106
Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti
rrif - 11.2004, str. 109
Carinski postupak privremenog uvoza i izvoza robe
rrif - 11.2004, str. 119
Šifre u platnom prometu s inozemstvom
rrif - 11.2004, str. 125
Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 11.2004, str. 130
Primjena propisa o radu i u svezi s radom
rrif - 11.2004, str. 136
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima
rrif - 11.2004, str. 137
Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje
rrif - 11.2004, str. 142
Benedikt Kotruljević: De navigatione
rrif - 11.2004, str. 147
Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom
rrif - 11.2004, str. 151
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 11.2004, str. 157
Novi propisi
rrif - 11.2004, str. 160
Poslovne obavijesti
rrif - 11.2004, str. 163
Objava rezultata poslovanja
rrif - 11.2004, str. 185