Računovodstvo, revizija i financije 12/2004

Web izdanje 8,99
U 2005.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novi Zakon o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi Zakon o porezu na dobitak
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezna primjena MRS-ova u državama članicama EU
Autor: Doc. dr. sc. Tatjana HORVAT
Nenaplaćena potraživanja kao porezno-bilančni problem godišnjeg obračuna 2004.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dječji vrtići (II. dio)
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popisi kod proračuna i njihovih korisnika
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Josip MECNER, dipl. oec.
Uloga revizora u financijskom i poreznom procesu due diligence
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Doc. dr. sc. Tatjana HORVAT
Ugovorne i zatezne kamate prema novim uredbama
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Koje porezne pogodnosti za 2004. se mogu iskoristiti do kraja godine
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Prijava i odjava poduzetnika iz registra obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje imovine u suvremenim državama
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Prijelaz obrtnika dohodaša na porez na dobitak i obratno
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripreme za sastavljanje godišnjeg obračuna obrtnika i slobodnih zanimanja i godišnji popis za 2004.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi zahtjevi u načinu deklariranja hrane
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Obveze poslodavca iz zaštite na radu
Autor: Mr. sc. Mirjana SEĐAK-GUSZAK
Kreditni poslovi s nerezidentima
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Carinski provozni postupak
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Stjecanje vlastitih dionica dioničkog društva - pravo EU i Izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Primjena propisa o radu i u svezi s radom
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prigodni pokloni za predstojeće blagdane
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Vijesti iz udruga
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja