Računovodstvo, revizija i financije 2/2004

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2003. (skupina autora)
I. Uprava i računovođa - obveza i odgovornost za sastavljanje financijskih izvješća društva za 2003.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dobitak za 2003. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance malih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
VI. Izvješće o novčanim tijekovima
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Računovodstvene politike i bilješke uz temeljna financijska izvješća
Autori: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2003. godinu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2003.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Stjecanje nefinancijske imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konsolidacija financijskih izvještaja
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2004.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2003.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna prijava građana za 2003. godinu - obrazac DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima (I. dio)
Autor: Dr. sc. Jožko PETERLIN
Posebnosti nekih carinskih postupaka
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Nadzor trgovine i obrta
Odgovornost članova uprave trgovačkih društava za sklapanje štetnih ugovora u poslovanju s inozemstvom
Autor: Jadranka BRLIĆ, dipl. iur.
Zastara potraživanja i porez na dobitak
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja