Računovodstvo, revizija i financije 3/2004

Web izdanje 8,99
Bilančni striptease
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Utvrđivanje financijskih izvješća, uporaba dobitka i pokriće gubitka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2003. za FINA-u
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Poslovnom analizom godišnjeg financijskog izvješća do poslovnog uspjeha
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Konsolidirana financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Zahtjevi informacijskom sustavu kontrolinga
Autor: Mr. sc. Berislav BOLFEK
Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ
Kako preživjeti kad kupci ne plaćaju na vrijeme
Autor: Mr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima (II. dio)
Autor: Dr. sc. Jožko PETERLIN
Oporezivanje dohotka i dobitka inozemnih poreznih obveznika
Autor: Tajana BERDIK, dipl. oec.
Porezna davanja pri uvozu osobnih automobila i plovila
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje prihoda od kapitala i kamata u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Podsjetnik u svezi sa sastavljanjem Obrasca PDV-K
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad trgovina na malo prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Zatezna kamata u carinskom postupku
Autor: Vladimir BATESTIN, dipl. iur.
Tromjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima (obrasci IU-SI2, IU-T2)
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Dizajniranje i implementacija procesa upravljanja operativnim rizikom banaka
Autor: Mr. sc. Andrea PAVLOVIĆ
Globalizacija, mobilnost informacija i regionalne gospodarske integracije
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Novi indeks potrošačkih cijena u Hrvatskoj kao opća mjera inflacije
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Pravni aspekti elektroničkog potpisa
Autor: Mr. sc. Josip KOS, dipl. iur.
Ugovor o vođenju poslova društva
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Uputa za popunjavanje i vođenje knjige poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Što i kako urediti pravilnikom o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje primitaka u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija financijskih izvještaja - priručnik za praktičnu upotrebu
Autor: Ivan ČEVIZOVIĆ, dipl. oec.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti