Računovodstvo, revizija i financije 6/2004

Web izdanje 8,99
Struka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvo franšize
Autor: Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Metode procjene dugotrajne materijalne imovine
Autor: Mr. sc. Stjepan KOLAČEVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvena i porezna motrišta glede stjecanja vlastitih udjela
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Optimalizacija opskrbe i zaliha u distributivnom centru (II. dio)
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Računovodstveni pogled na odnose različitih razina
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na kredit, povrat PDV-a i ispravak pogreške
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Autentično tumačenje obračuna zateznih kamata
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Modeli za ocjenu boniteta poslovnih partnera
Autor: Mr. sc. Dara Ljubić
Načela javnosti i tajnosti u postupcima javne nabave
Autor: Goran MATEŠIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Povrati više plaćenog poreza i drugih javnih prihoda te preknjiženja pogrešnih uplata
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Poslovni aspekt oblikovanja prijenosnih (transfernih) cijena
Autor: Mr. sc. Štefan KUHAR
Športaši amateri u poreznom sustavu
Autor: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Kako je danas uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Jamstveni list - prava i obveze potrošača i izdavatelja koje proizlaze iz jamstva
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Nadzor Državnog inspektorata kod "pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu"
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Izvješćivanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem
Autor: Slaven BOŠKOVIĆ, dipl. oec.
Posebnosti procesa informiranja i izvješćivanja menadžmenta u bankama
Autor: Mr. sc. Vlatka IVEZIĆ
Sporazumi i ugovori hrvatske vanjske trgovine
Autor: Predraga BOIĆ-LJUBIĆ, dipl. oec.
Ugovor o franšizingu - instrument sigurnog uspjeha ili promašaja
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Godišnji odmori u 2004. godini
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi - sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Regres za godišnji odmor
Autori: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kriza kao šansa: Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha
Autor: Prof. dr. sc. Maja LAMZA-MARONIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti