Računovodstvo, revizija i financije 7/2004

Web izdanje 8,99
Hoćemo veće poreze
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika u 2004.
I. Utjecaji izmjene i dopune ZTD-a na polugodišnja financijska izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2004.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistički izvještaj trgovačkih društava za I. - VI. 2004. (rok 20. VII. 2004.)
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo komisijske prodaje robe
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstveno praćenje podizanja nasada vinograda, proizvodnje grožđa i vina
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izobrazba revizora za revidiranje informacijske tehnologije
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Isplativost ulaganja u upravljanje identitetom korisnika informacijskih sustava
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Ocjenjivanje i kategorizacija kupaca
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Mogućnost plaćanja gotovim novcem
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2004.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Priređivanje igara na sreću
Autor: Zrinka VRHOVSKI, dipl. iur.
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu - uvjeti i porezni položaj
Autori: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Deklariranje proizvoda i isprave koje prate proizvod u prometu
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Minimalni tehnički uvjeti u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Kategorizaciji prema kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Najčešće pogreške i propusti u izvješćivanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Dvojbe u dokapitalizaciji d.o.o.
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Mirovinsko osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Radni sporovi - sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o zaštiti od požara za IV. kategoriju ugroženosti
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz udruga
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Zaduživanje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Maja LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl. iur. i dipl. pol.
Korisnici proračuna upisuju se u registar
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Zaštita i čuvanje gradiva izvan arhiva
Autor: Silvija BABIĆ, arhivist
Izvještaji o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Praktikum proračunskog računovodstva - Aktivirano jamstvo, namirenje popisnog manjka, otpis potraživanja i pretplata
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Propisi u pripremi
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.