Računovodstvo, revizija i financije

Nemoguća misija
rrif - 1.2005, str. 11
Obračunavanje poreza i doprinosa iz i na plaće od 1. siječnja 2005.
rrif - 1.2005, str. 13
Oporezivanje drugih dohodaka (sve osim plaća)
rrif - 1.2005, str. 20
Osnovice za obvezna osiguranja u 2005. godini
rrif - 1.2005, str. 25
Izvješćivanje REGOS-a u 2005. na novom obrascu R-Sm
rrif - 1.2005, str. 27
Novosti u oporezivanju samostalnih "obrtničkih" djelatnosti od 1. siječnja 2005.
rrif - 1.2005, str. 32
Što morate znati na početku primjene Zakona o porezu na dobit
rrif - 1.2005, str. 35
Nova Naredba o uplatnim računima u 2005.
rrif - 1.2005, str. 42
Neoporezive naknade prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
rrif - 1.2005, str. 45
Godišnji obračuni, financijska i druga izvješća za 2004. (I. dio)
rrif - 1.2005, str. 47
I. Sastavljanje i rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvješća
rrif - 1.2005, str. 48
II. Računovodstveni postupci s popisnim razlikama, otpisima i procjenama
rrif - 1.2005, str. 54
III. Konačan obračun članarina, doprinosa i spomeničke rente za 2004. godinu
rrif - 1.2005, str. 65
IV. Godišnji obračun amortizacije za 2004.
rrif - 1.2005, str. 79
V. Priznavanje troškova u 2004. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 1.2005, str. 89
VI. Priznavanje prihoda u 2004. s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 1.2005, str. 110
Financijska izvješća u godišnjem obračunu banaka za 2004. godinu
rrif - 1.2005, str. 117
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 1.2005, str. 124
Aktualni trendovi i ocjena industrije osiguranja
rrif - 1.2005, str. 125
Novosti u plaćanju doprinosa u 2005. godini
rrif - 1.2005, str. 136
Izvješćivanje porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i ostalih povremeno isplaćenih primitaka u 2004. godini
rrif - 1.2005, str. 140
Posebni porezi - godišnje izvješćivanje i ostale obveze za 2004.
rrif - 1.2005, str. 146
Obračun amortizacije za 2004. kod obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 1.2005, str. 152
Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja na obrascima DOH i DOH-Z
rrif - 1.2005, str. 162
Nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u trgovini od 1. siječnja 2005.
rrif - 1.2005, str. 184
Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
rrif - 1.2005, str. 187
Međunarodni broj bankovnog računa - IBAN
rrif - 1.2005, str. 190
Izvoz robe s dvojnom namjenom
rrif - 1.2005, str. 195
Primjena ugovora o slobodnoj trgovini u 2005. i pravila podrijetla
rrif - 1.2005, str. 200
Promjene u Knjizi poslovnih udjela za 2004. - izvješćivanje
rrif - 1.2005, str. 206
Ugovor o radu - otkazi i otpremnine
rrif - 1.2005, str. 209
Radni sporovi u sudskoj praksi
rrif - 1.2005, str. 214
Statističko praćenje plaća i materijalnih prava zaposlenika u 2005. (tiskanice SPL i TMP)
rrif - 1.2005, str. 215
Novi propisi
rrif - 1.2005, str. 219
Poslovne obavijesti
rrif - 1.2005, str. 224
Objava rezultata poslovanja
rrif - 1.2005, str. 242
Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. i njegovo izvršavanje
rrif - 1.2005, str. 3
Knjigovodstveni praktikum - Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razmjena
rrif - 1.2005, str. 10
Projekti financirani iz zajmova primljenih od međunarodnih financijskih institucija i organizacija
rrif - 1.2005, str. 12
Posljednje provjere i zaključna knjiženja u vezi s godišnjim obračunom kod proračunskog računovodstva
rrif - 1.2005, str. 21
Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2004.
rrif - 1.2005, str. 28
Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i izvještavanja za 2005.
rrif - 1.2005, str. 39
Izvještaj o obvezama za 2005.
rrif - 1.2005, str. 44
Aktualnosti u sustavu proračuna - nacrti propisa
rrif - 1.2005, str. 53
Registar korisnika proračuna
rrif - 1.2005, str. 54
Primjena pojedinih odredba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
rrif - 1.2005, str. 57