Računovodstvo, revizija i financije 1/2005

Web izdanje 8,99
Nemoguća misija
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Obračunavanje poreza i doprinosa iz i na plaće od 1. siječnja 2005.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje drugih dohodaka (sve osim plaća)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Osnovice za obvezna osiguranja u 2005. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješćivanje REGOS-a u 2005. na novom obrascu R-Sm
Autor: Ksenija VUGRIN, dipl. oec.
Novosti u oporezivanju samostalnih "obrtničkih" djelatnosti od 1. siječnja 2005.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što morate znati na početku primjene Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nova Naredba o uplatnim računima u 2005.
Autor: Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Neoporezive naknade prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Godišnji obračuni, financijska i druga izvješća za 2004. (I. dio)
I. Sastavljanje i rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Računovodstveni postupci s popisnim razlikama, otpisima i procjenama
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
III. Konačan obračun članarina, doprinosa i spomeničke rente za 2004. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Godišnji obračun amortizacije za 2004.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
V. Priznavanje troškova u 2004. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Priznavanje prihoda u 2004. s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća u godišnjem obračunu banaka za 2004. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Aktualni trendovi i ocjena industrije osiguranja
Autori: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Prof. dr. sc. Ivan LOVRINOVIĆ
Novosti u plaćanju doprinosa u 2005. godini
Autor: Tomo ŠNAJDER
Izvješćivanje porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i ostalih povremeno isplaćenih primitaka u 2004. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni porezi - godišnje izvješćivanje i ostale obveze za 2004.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun amortizacije za 2004. kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja na obrascima DOH i DOH-Z
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u trgovini od 1. siječnja 2005.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
Autor: Željko DOMINIS, dipl. ing.
Međunarodni broj bankovnog računa - IBAN
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Izvoz robe s dvojnom namjenom
Autor: Vesna FOCHT, dipl. oec.
Primjena ugovora o slobodnoj trgovini u 2005. i pravila podrijetla
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Promjene u Knjizi poslovnih udjela za 2004. - izvješćivanje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o radu - otkazi i otpremnine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi u sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Statističko praćenje plaća i materijalnih prava zaposlenika u 2005. (tiskanice SPL i TMP)
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. i njegovo izvršavanje
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Knjigovodstveni praktikum - Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razmjena
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Projekti financirani iz zajmova primljenih od međunarodnih financijskih institucija i organizacija
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Posljednje provjere i zaključna knjiženja u vezi s godišnjim obračunom kod proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2004.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i izvještavanja za 2005.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Izvještaj o obvezama za 2005.
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Aktualnosti u sustavu proračuna - nacrti propisa
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Registar korisnika proračuna
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Primjena pojedinih odredba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Edi SARAJLIĆ